Agenda 2030 voorwoord

Het OWO scenario van de Verenigde Naties en het World Economic Forum
“Onze wereld transformeren: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling”

(VN en WEF bieden geen officiële NL versie op hun websites –  kunstmatig vertaald, nog niet gecheckt door mens)

Voorwoord

Deze agenda is een actieplan voor mensen, planeet en welvaart. Hij beoogt ook de universele vrede in grotere vrijheid te versterken. Wij erkennen dat het uitbannen van armoede in al zijn vormen en dimensies, met inbegrip van extreme armoede, de grootste mondiale uitdaging is en een onontbeerlijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden zullen, in een samenwerkingsverband, dit plan uitvoeren. Wij zijn vastbesloten de mensheid te bevrijden van de tirannie van armoede en gebrek en onze planeet te genezen en veilig te stellen. Wij zijn vastbesloten de moedige en transformerende stappen te zetten die dringend nodig zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te brengen. Op deze collectieve reis beloven wij dat niemand zal achterblijven. De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de 169 streefcijfers die wij vandaag aankondigen, tonen de omvang en ambitie van deze nieuwe universele agenda. Zij willen voortbouwen op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en voltooien wat daarmee niet is bereikt. Zij beogen de mensenrechten van iedereen te verwezenlijken en gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes tot stand te brengen. Zij zijn geïntegreerd en ondeelbaar en vormen een evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, de sociale en de milieudimensie.

17 ogenschijnlijk lovenswaardige goals

OWO stelt 17 lovenswaardige doelen voor, maar het is niet al te moeilijk te doorzien dat ze ze eigenlijk ten bate van henzelf is. Toch proberen ze ons het werk te laten doen of ervoor te betalen en het liefst beide, met de surrogaatbevrediging dat je het zogenaamd doet voor het welzijn van de mensheid en de planeet. Natuurlijk is het mooi om iets goeds te doen voor de mensheid en de planeet, maar alleen als het eerlijk, echt en coherent is. Velen zijn er echter van overtuigd dat dit niet zo is.

Het aanvliegen met hun privéjets naar klimaatbesprekingen is natuurlijk een treffend voorbeeld van hun incoherentie. Dat geldt ook voor het injecteren van experimentele chemicaliën bij mensen, terwijl zowel de deal tussen de EU en Big Pharma als de enorme aantallen bijwerkingen en zelfs plotselinge sterfgevallen als gevolg van dezelfde injecties geheim worden gehouden, waarbij de oorzaak als “toeval” wordt gedefinieerd. Ook is er geen geld voor olie, gas, elektriciteit, voedsel of sociale zorg maar zijn er miljarden beschikbaar voor wapens. Verder blijven ze overal 5G installeren en promoten terwijl er geen echte noodzaak is en mogelijke schadelijke effecten terzijde worden geschoven. Etcetera, etcetera, etcetera (hier is een lijst voor nodig)

Agenda 2030 officiële text
“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”
(VN en WEF bieden geen officiële NL versie op hun websites)