Agenda2029!

Waar Agenda2029·is over gaat

(WAT? – WAAROM? – HOE? – direkt door naar stappenplan)

WAT?

In feite is het heel simpel…

Er bestaat een zekere groep mensen, die pretendeert tegen 2030 de wereld te beheersen. Daar zijn wereldwijde entiteiten en enkele zeer rijke, dus machtige, figuren bij betrokken, en er bestaat een scheepslading aan namen voor ze. Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op hun AGENDA 2030.

Normaal gesproken runnen zij de show en lopen wij altijd een stap achter, reagerend op wat zij doen. Maar waarom draaien we het niet een keer gewoon om en zijn wij hen een stap voor door ONZE eigen Agenda2029 op te stellen?

We zouden niet eens hoeven te kijken naar wat zij van plan zijn. Zoals Buckminster Fuller wijselijk zei: het gaat er niet om hen te “bestrijden”, het gaat erom een alternatief model te creëren dat hun oude model OBSOLEET maakt. 

Dit plaatje is vrij oud, maar het is nu nog relevanter dan toen. In feite herinnert het ons eraan hoe lang ze al bezig zijn met het voorbereiden en uitwerken van hun agenda, zeker op Europees niveau. Het is een foto van de voormalige EU-leiders. Diegenen die in het geheim de TTIP wilden invoeren rond 2015, weet je nog? Net zoals nu EUrsula Von der Leyen wanhopig probeert de geheimhouding te bewaren over de contracten die de EU met Pfizer en andere Big Pharma sloot. Het was, is en zal allemaal deel uitmaken van dezelfde globalistische Agenda 2030.

 

Agenda 2030 OBSOLEET maken

Aangezien dat obsoleet maken niet gaat over het “bestrijden” van hen, hoeven we ons gelukkig niet noodzakelijkerwijze druk te maken over het bestuderen van hun 17 RPG doelen en het koppelen van elk daarvan aan een zinvol alternatief, ook al zijn er mensen ook daar al mee bezig! 💪🏼💜 Maar in feite kunnen we ook gewoon onze eigen lijst met ons eigen aantal punten maken en het kan een cirkel zijn of niet.

We hoeven niet op hen te reageren, deze keer kunnen we gewoon voor onszelf handelen!

Maar wel…
Helaas is het wel zo, dat OWO al decennia lang bezig zijn geweest om zowel nationale en internationale wetten naar hun hand te zetten en nog steeds. Daar moet wel zo snel mogelijk een stokje voor gestoken worden om moeilijker gedoe later te voorkomen.

 • In theorie én in de werkelijkheid staan de wet en het recht aan onze kant, want op het allerhoogste niveau staat de Universele Verklaring van de Mensenrechten, die nooit en te nimmer door niemand geschonden noch veranderd kan worden. Maar dat neemt niet weg dat:
 • In de praktijk zien we helaas echter grootschalige corruptie waardoor veel regeringen, politici, ambtenaren, rechters, politie, artsen en journalisten die mensenrechten aan hun laars lappen en doen alsof zij ons de wet en het recht mogen opleggen. Het is van de hoogste prioriteit om dit zoveel mogelijk tegen te houden en terug te draaien, zodat onze alternatieven een werkelijke levenskans hebben.
  De eerste en snelste manier is om zoveel mogelijk petities te vinden, te tekenen en te delen, zoals deze heel urgent aan de WHO (bijbehorende video). Er komt gauw een pagina voor voorstellen voor nieuwe petities.

 

WAAROM?

Terug naar de essentie

Zij willen ons hun “Nieuwe Normaal” opleggen en via hun “Great Reset” regelrecht hun “Agenda 2030” in duwen, vol technologie en kunstmatigheid, terwijl het er juist op lijkt, dat wij mensen eerder terug moeten naar onze natuurlijke essentie, als individu en als maatschapij.

 • De maatschappelijke essentie bestaat uit onze Mensenrechten en grondwettelijke vrijheden, zonder absurde tussenkomst of beperkingen door wat voor “autoriteit” dan ook.
  • Regeringen en instellingen moeten gewoon weer in dienst van het de mensen komen te staan, en niet andersom.
  • ten overvloede, ditzelfde geldt natuurlijk ook voor justitie, geld, energie, technologie, gezondheidszorg, onderwijs, massamedia, politie, leger en alle andere elementen en entiteiten in ons functioneren binnen een maatschappij.
 • Op individueel niveau is er ruimte voor hernieuwde aandacht voor onze natuurlijke, biologische en spirituele essentie.
  Dit is eigenlijk belangrijker, maar pas weer mogelijk als we het bovenbeschreven maatschappelijke deel weer een beetje op orde hebben, werkelijk eerlijk en rechtvaardig zonder alle bestaande corruptie.

Sinds de uitbraak van de materiële wetenschap, de industriële revolutie(s) en de winst-geobsedeerde “globalisering” daarvan, heeft de mens bijna alleen nog maar aandacht gehad voor het zichtbare en fisiek tastbare. Het niet-materiële aspect van de natuur is volledig vergeten en in een hoekje gedrukt. Desalniettemin heeft de juist wetenschap zelf nog niet zolang geleden vastgesteld dat slechts 4% van het Universum bestaat uit dat zichtbare en tastbare. Met andere woorden er is nog 96% waar we helemaal niks van weten. Niet van het heelal, noch van onszelf of onze essentie. 
Wat kan er mooier zijn, dan dát nou eens te gaan ontdekken? En dat kan, wanneer we straks (weer) een acceptabel maatschappelijk model beginnen te krijgen.

 

HOE?

Agenda2029 is bedoeld als een gezamenlijke en gedeelde missie.

Agenda2029·is geen vooraf vastgesteld, specifiek en centraal gestuurd programma, maar een plek om eerst alternatieve ideeën en plannen van iedereen te verzamelen in een collectieve brainstorm. Ideeën en plannen die leuker, gezonder en vooral menselijker zijn dan wat Agenda 2030 stiekem pretendeert. Deze ideeën kunnen vervolgens worden geïnventariseerd, gecombineerd, geselecteerd en uitgewerkt naar collectieve voorkeur. Tenslotte kunnen deze ideeën worden uitgevoerd en zichtbaarheid krijgen op lokale, Europese of zelfs internationale schaal. Agenda2029 – gaat niet over één beste idee, maar over een netwerk van vele goede ideeën, waarbij iedereen vrij is om te kiezen welk(e) idee(ën) hij wil ondersteunen, ontwikkelen en/of uitvoeren.

In de zo nabij mogelijke toekomst stellen we de website open voor actieve persoonlijke bijdragen van wie zich betrokken en geïnspireerd voelt. Nu eerst alleen passief nog wat GEFN uitgangspunten om de basisstructuur rond te krijgen.

Voor ieders gemak is er slechts één basisprincipe:

 • “Good Enough For Now (GEFN)” (or… I can live with it)
  Dit betekent dat de dingen niet perfect hoeven te zijn, zolang ze maar goed genoeg zijn om nu verder te kunnen. Het kan later altijd nog worden verbeterd of geoptimaliseerd, mocht dat nodig zijn. Deze mindset komt van het sociocratisch (groeps)besluitvormingsconcept wat toevallig uit Nederland stamt.
  Een andere manier om het te stellen is: “A good plan today is better than a perfect plan tomorrow”. Robert de Niro in de meer dan aanbevelenswaardige film Wag the Dog. (Anne Heche speelde overigens ook een grote rol in deze film. Helaas is ze onder zeer vreemde omstandigheden van ons weggerukt. Komen we nog op terug.)

 

Stappenplan

 1. Verzet (“Resist Resist Resist” Kennedy in Milaan 13/11/2021, link naar video)
  Inmiddels hebben we ons verzet, hebben we overleefd en zijn we hersteld van hun eerste aanval die ons allemaal verraste. Wees bewust dat steeds meer mensen wakker worden en dat niemand van onze kant ooit zal terugkeren naar de andere kant, zoals Reiner Füllmich, Del Bigtree en vele anderen hebben gezegd. We kunnen alleen maar groeien, dus of course WE CAN!
  Nu is het belangrijk om te weten wat er gaat komen en voorbereid te zijn, niet alleen om ons opnieuw te verzetten, maar zelfs om ze een stap voor te zijn. Omdat er te veel is om te volgen voor iedereen afzonderlijk, is Agenda2029 opgezet om informatie collectief te verzamelen, te ordenen per categorie (er kunnen er meer worden toegevoegd) en te inventariseren. Van daaruit kunnen we deze informatie beter verspreiden, onze aandacht richten en vooral specifieke acties bedenken en delen voor onze FREEset!
  Als je inlogt (met telegram account) kun je via Jij! (jouw dashboard) artikelen schrijven als een blog waarin je links, andere artikelen, ideeën en voorstellen kan delen of discussies kan voeren. Op deze manier zullen we steeds meer delen en anderen stimuleren om meer mensen, krachten, inspiraties en initiatieven samen te brengen.
 2. Onze Great FREEset! Gemeenschap bouwen voor actie.
  We bouwen een gemeenschap op: lokaal, regionaal, nationaal, Europa-breed en wereldwijd – zowel virtueel als in het echte leven, waarmee alle mogelijke legale acties op alle niveaus ondernomen kunnen (en moeten) worden om Agenda2030 zoveel mogelijk te ontmaskeren, te stoppen en zo onze Great FREEset te bewerkstelligen: van simpele niet-naleving (afwijzing) van hun plannen of ‘regels’ (meestal toch al in strijd met grondwettelijke en mensenrechten) tot protesten, petities, rechtszaken of burgerlijke ongehoorzaamheid.
 3. Build Back BRIGHTER en OWO obsoleet maken
  Als we eenmaal op weg zijn kunnen we ook gaan doen wat we eigenlijk echt willen: eerlijke en waardevolle Mensvriendelijke alternatieven creëren voor justitie, politiek, burocratie, geld, energie, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, wetenschap, massamedia, technologie, politie, leger, huisvesting, transport enzovoort. Hoe, Wat, Wanneer en Waar precies, is wat we hier samen willen ontdekken en doen, in een gezamenlijke inspanning om OWO obsoleet te maken. Het WAAROM is het enige dat telt. 

Hen obsoleet maken betekent onze Great FREEset, die ons zal toestaan terug te keren naar onze natuurlijke essentie en ware Menselijke Waarden. Het mooie is dat we vrij zijn om deze waarden te definiëren.

Dat is waar Agenda 2029 over gaat.
Mensen, breinen,  geesten, inspiratie, initiatieven en bereidheid samenbrengen om deze missie te ontwikkelen en uit te voeren.

En we hoeven niet op nul te beginnen, we kunnen gewoon de goede dingen om te houden eruit filteren en de slechte dingen weglaten. Die zijn er in de loop der jaren, decennia en zelfs eeuwen zijn ingeslopen. Uitgaand van een ander niveau van denken kunnen een aantal aandachtspunten een aanknoping zijn.

 

De Europese Droom?

Een laatste puntje: Agenda2029.is heeft altijd geloofd, en nog steeds, in het potentiëel van “een beter Europa voor een betere wereld“. Dit is natuurlijk in de zin van de originele “Europese Droom”, in feite de ‘oude’ Europese Gemeenschap van, door en voor haar rijke verscheidenheid aan mensen, volkeren, kleuren, culturen, gebruiken, talen zoals dat in origine de bedoeling leek te zijn.
De degradatie van dit oorspronkelijke Gemeenschapsidee en haar droom naar een zo homogeen mogelijke, platte, kunstmatige en geestloze Unie (eigenlijk: Markt) in het belang banken en multi-nationals, alsof het een tweede US moest worden, is duidelijk ook onderdeel van Agenda 2030.
Wij denken dat de verscheidenheid van Europa juist veel mogelijkheden biedt voor de alternatieve Agenda2029 initiatieven en voor de mensheid in haar geheel, namelijk minstens net zoveel als landen die deel uitmaken van de EU.

De bedreiging  van Agenda2030 waar de mensheid mee geconfronteerd wordt is geen kleinigheid. Het is veel te groot voor één enkel land of volk om tegen te strijden, maar de wereld in haar geheel is misschien weer veel te groot en ingewikkeld. Europa heeft echter haar, deels geldige, reeds bestaande structuur, genoeg invloed en macht om verandering teweeg te kunnen brengen, waarschijnlijk voldoende wakkere mensen die de dreiging van Agenda2030 onderkennen en die ondanks alles misschien ook nog steeds willen geloven in de mogelijkheid van “een beter Europa voor een betere wereld”. 


One Spirit · One Symbol

Degenen die zich kan vinden in deze standpunten, willen misschien meteen actief worden en bijvoorbeeld wat stickers uitprinten om ze vervolgens in hun buurt te verpreiden (plakken), er foto’s van te maken… en ze op grote schaal delen, met vermelding van datum en stad, om de verspreiding van de Agenda2029 spirit te laten zien.

Agenda2029 onderschrijft de One Spirit · One Symbol filosofie van PurplePower. Dat is: de duizenden bestaande maar totaal versnipperde groepen, initiatieven of bewegingen met dezelfde spirit samenbrengen onder één gemeenschappelijk en gedeeld symbool, om zichtbaarder te zijn, herkenbaarder en dus sterker te staan, zodat we een betere kans hebben om echt dingen gedaan te krijgen! Lokaal, nationaal, Europees en wereldwijd. Stel je voor dat je het knuffel-in-hart symbool gezien zou hebben bij de truckers in Canada, de demonstraties in Australië, de havenblokkade in Triëste-Italië, de boerenopstand in Nederland… 
Het idee is niet bestaande symbolen te vervangen, maar het knuffel-in-hart symbool toe te voegen om ze allemaal te verenigen (haha, klinkt als iets over een ring… 😉 )

 


Eerste referenties

 

Ah… tot slot: veel informatie zal in eerste instantie worden geplaatst in dat wat als de GENerieke taal van de wereld beschouwd kan worden, aangezien ze die eeuwenlang en met kracht over alle continenten hebben willen verspreiden en dat is ze gelukt. Maar goed… laat het feit dat zoveel mensen in zoveel landen deze taal kennen (elk op hun eigen manier) voor één keer in ons voordeel zijn.

Het idee is wel om zoveel mogelijk van de informatie uit het GENerisch te vertalen of ondertitelen en tegelijkertijd ook zoveel mogelijk informatie van ándere talen naar buiten te brengen en ons een beetje te onttrekken aan zoveel overheersing van informatie in deze taal (in feite een heel oud onderdeel van het globalisme en Agenda2030). Dit is werk dat wij met zijn allen zullen moeten doen.
(Voor Nederlanders speelt dit probleem nauwelijks, maar in Italië en Spanje, bijvoorbeeld, hoef je bij meer dan drie kwart van de bevolking echt niet met anglo-saxisch aankomen)