Het woord “geheimhouding” alleen al is weerzinwekkend – John F. Kennedy, 27 April 1961

Fragmenten uit de beroemde toespraak van John F. Kennedy: “De president en de pers” voor de American Newspaper Publishers Association, 27 april 1961.

Het woord “geheimhouding” alleen al is weerzinwekkend
in een vrije en open samenleving.

We worden over de hele wereld tegengewerkt…
door een monolithische en meedogenloze samenzwering,

Er bestaat een groot gevaar…
dat een aangekondigde behoefte aan meer veiligheid…
zal worden aangegrepen door degenen,
die graag de betekenis hiervan willen uitbreiden…
tot aan de uiterste grenzen van officiële censuur en verhulling.

daarom is onze pers beschermd door het Eerste Amendement,
het enige bedrijf in Amerika dat specifiek beschermd wordt door de grondwet.

Het Eerste Amendement bepaalt dat:

Het Congres geen wet kan maken om een religie op te leggen of haar vrije uitoefening te verbieden. Het beschermt de vrijheid van meningsuiting, de pers, vergadering en het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de regering voor herstel van grieven.

Dames en heren.

Het woord “geheimhouding” alleen al is weerzinwekkend
in een vrije en open samenleving.

En wij zijn als volk,

inherent en historisch gezien,
gekant tegen geheime genootschappen,

tegen geheime eden
en tegen geheime procedures.

We hebben lang geleden besloten,

dat de gevaren van buitensporige en ongegronde
verzwijging van relevante feiten…

veel zwaarder wegen dan de gevaren, die
worden aangehaald om het te rechtvaardigen.

Zelfs vandaag…

heeft het weinig waarde je te verzetten tegen
de dreiging van een gesloten samenleving,

als je zijn willekeurige beperkingen imiteert.

Zelfs vandaag…

heeft het weinig waarde het voortbestaan
​​van onze natie te verzekeren….

als onze tradities niet ook voortbestaan.

En er is een groot gevaar…

dat een aangekondigde behoefte
aan meer veiligheid…

zal worden aangegrepen door degenen, die
heel graag de betekenis ervan willen uitbreiden…

tot de uiterste grenzen
van officiële censuur en verhulling.

Ik ben niet van plan dat toe te staan
​​voor zover het binnen mijn macht ligt.

En geen ambtenaar van mijn administratie…

of zijn rang nu hoog of laag is,
burger of militair,

moet mijn woorden hier vanavond interpreteren
als een excuus om het nieuws te censureren,

om afwijkende meningen te onderdrukken,
om onze fouten te verdoezelen…

of om de pers en het publiek de feiten
te onthouden, die ze verdienen te weten.

Want we worden over de hele wereld
tegengewerkt…

door een monolithische
en meedogenloze samenzwering,

die vooral vertrouwt op geheime middelen
om haar invloedssfeer uit te breiden,

op infiltratie
in plaats van op invasie,

op ondermijning in plaats van verkiezingen,

op intimidatie
in plaats van vrije keuze,

op guerrilla’s in de nacht
in plaats van legers overdag.

Het is een systeem dat enorme menselijke
en materiële middelen heeft ingelijfd…

voor het bouwen van een hechte,
zeer efficiënte machine…

die militaire, diplomatieke, inlichtingendiensten,
economische, wetenschappelijke…

en politieke operaties combineert.

Haar voorbereidingen worden verborgen,
niet gepubliceerd.

Haar fouten worden begraven,
niet in krantenkoppen gezet.

De andersdenkenden wordt het zwijgen opgelegd,
niet geprezen.

Geen enkele uitgave wordt in twijfel getrokken,
er wordt geen gerucht gedrukt…

geen geheim wordt onthuld.

Geen enkele president zou bang moeten zijn
voor publieke onderzoek van zijn programma.

Want uit dat onderzoek komt begrip…

en vanuit dat begrip
komt steun of tegenstand.

En beide zijn nodig.

Ik vraag uw kranten niet
om een ​​regering te steunen…

maar ik vraag wel uw hulp
bij de enorme taak…

van het informeren en waarschuwen
van het Amerikaanse volk.

Want ik heb er alle vertrouwen in…

in de reactie en toewijding
van onze burgers…

wanneer ze volledig op de hoogte zijn.

Ik zou niet alleen meningsverschillen
met uw lezers NIET onderdrukken,

ik verwelkom het zelfs.

Deze regering is van plan
openhartig te zijn over haar fouten,

want zoals een wijs man ooit zei:

“Een vergissing wordt pas een fout
als je weigert deze te corrigeren.”

We zijn van plan de volledige verantwoordelijkheid
voor onze fouten te aanvaarden…

en we verwachten dat u ze aanwijst
als we ze missen.

Zonder debat,
zonder kritiek

kan geen enkele regering
en geen enkel land slagen…

en geen enkele republiek kan overleven.

Dat is waarom de Atheense wetgever Solon…

het een misdaad verklaarde voor elke burger
om terug te schrikken voor meningsverschil.

En daarom werd onze pers beschermd
door het Eerste Amendement,

het enige bedrijfstype in Amerika dat
specifiek beschermd is door de Grondwet…

niet in de eerste plaats
om te amuseren en te vermaken…

niet om het triviale en het sentimentele
te benadrukken,

niet om het publiek
simpelweg te geven wat het wil,

maar om te informeren,
te prikkelen, te reflecteren,

om onze gevaren en onze kansen
te vermelden,

om onze crisis en onze opties
aan te geven,

te leiden, te kneden,
te onderwijzen…

en soms zelfs het boos maken
van de publieke opinie.

Dit betekent meer dekking
en analyse van internationaal nieuws,

want het is niet langer
ver weg en buitenlands…

maar dichtbij en lokaal.

Het betekent meer aandacht voor
een beter begrip van het nieuws…

evenals verbeterde transmissie.

En het betekent eindelijk dat
de overheid op alle niveaus…

zijn verplichtingen moet nakomen…

om u zo volledig mogelijk te informeren…

buiten de engste grenzen
van de nationale veiligheid.

En zo is het bij de pers, zij die
de daden van de mens vastleggen…

de bewaarders van zijn geweten,
de koeriers van zijn nieuws…

dat we kracht en hulp zoeken…

vol vertrouwen, dat met jullie hulp
de mens zal zijn waar hij voor geboren is:

vrij en onafhankelijk.

[ ondertiteld met ♥ ]
[ Agenda2029.is ]

[Total: 0 Average: 0]