#USUK! US UK, de twee gefrustreerde bullies van de wereld. (EN/ES/IT/NL)

Update 16/02/2024
#USUK verontwaardigd over de Navalny zaak terwijl ze zelf Assange al vijf jaar lang samen aan het vermoorden zijn in Belmarsh. Kan het nog hypocrieter? Bullies zijn nou eenmaal zo.

  • Julian Assange is een Australiaanse programmeur en journalist,
  • die gevangen zit in Belmarsh, de meest vreselijke gevangenis van UK
  • al meer dan vijf jaar, zonder enige beschuldiging of proces,
  • alleen omdat hij de toegang heeft gegeven tot de waarheid over oorlogsmisdaden van de US.
  • Dit is niet anders dan wraak van US UK op Julian uit pure infantiele frustratie, niet uit intelligent redeneren, uit objectieve rechtvaardigheid of zelfs maar uit gezond verstand,
  • maar tegelijkertijd een tirannieke aanval op Persvrijheid, Vrijheid van Meningsuiting en Rechtvaardigheid van ieder mens op aarde.
  • #FreeAssange!

USUK staan boven alle regels, zoals altijd…

US UK saampjes hebben fijn weer eens een keer besloten, dat ze boven elke internationale wet, overeenkomst of regel staan en ook boven elke menselijke ethiek, moraal, waardigheid en rechtvaardigheid. Ze gedragen zich als de wereldwijde bullies. That sucks, nietwaar?
Voortaan misschien maar aan hen refereren als #USUK?

Bullying kan gebeuren in elke context van menselijke interactie

Bullying (pesten) is het gebruik van geweld, dwang, kwetsend plagen of bedreigen, met de bedoeling te misbruiken, agressief te domineren of te intimideren. Het gedrag wordt vaak herhaald en is een gewoonte. Een essentiële voorwaarde is de perceptie (door de pester of door anderen) van een onbalans in de fysieke of sociale macht. Deze onbalans onderscheidt bullying van conflicten. Bullying is een subcategorie van agressief gedrag dat wordt gekenmerkt door vijandige bedoelingen, machtsongelijkheid en herhaling gedurende een bepaalde periode.

Bullying kan individueel gebeuren of door een groep, mobbing genaamd, waarbij de bully een of meer volgers kan hebben, die bereid zijn de primaire bully te helpen of die de bully te ondersteunen door positieve feedback te geven, zoals lachen.

In elke context waarin mensen met elkaar omgaan, kan zich een bully-cultuur ontwikkelen. Dit kan de school, het gezin, de werkplek, het huis en de buurt omvatten. (wikipedia EN)

Bij het vergroten van de contextschaal van pesten, van thuis en op school tot in de buurt en op de werkplek, is Wikipedia de voor de hand liggende laatste stap vergeten: de mondiale schaal. De wereld als geheel is gewoon een andere, grotere ‘context’ van menselijke interactie. Met grofweg 200 landen kan de wereld worden gezien als een grote school- of universiteitsklas.

Bullying op wereldschaal

In dit wererldwijde scenario is er zo-iemand als een oudere broer die, nadat hij eerst zijn directe tafelgenoten had ge-bullied, de hele rest van de klas begon te bullyen vanaf het einde van de zestiende eeuw tot diep in de twintigste eeuw, waarin hij echter wel werd overtroffen als primaire pestkop door zijn uit de klauwen groeiende jongere broer, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Samen met drie jongere en kleinere familieleden vormen zij de Five Eyes-clan en hun volgelingen zijn met name een soms wisselende groep continentale neven en nichten, die eeuwenlang met elkaar vochten, maar er op de een of andere manier mee instemden een slaafs aanhangsel te worden van de nieuwe primaire pestkop die was uitgegroeid tot de sterkste economische en strijdende kracht van de klas.


USUK global bullying since the 16th century (aka imperialism)

 

 

Bullies willen vooral niet onthuld of doorzien worden

Bullies zijn in essentie infantiel en eigenlijk heel onzeker. Maar ze willen de schijn ophouden van het tegenovergestelde. Met name de onzekerheid willen ze op een (infantiele) overdreven manier compenseren door veel kabaal te maken, door zich fisiek sterk te tonen en door zich (op infantiele wijze) extreem zeker voor te doen. Met dit laatste punt zorgen ze er overigens zelf automatisch voor, dat elk twistpunt polariseert en dat er ‘dus’ altijd alleen maar zwart of wit kan bestaan. Dit geldt ook in hun verhouding met anderen, als je niet vóór hen bent, dan ben je ‘dus’ tegen hen.
Om hun gedrag te rechtvaardigen gebruiken bullies vaak oneigenlijke of onterechte argumenten. Hierbij is het van het grootste belang is dat deze niet onthuld of doorzien worden door anderen in het algemeen of door de handlangers in het bijzonder. Iedereen die iets onthuld heeft of mogelijk iets zou kunnen onthullen moet derhalve zo snel en zo definitief mogelijk het zwijgen worden opgelegd.

De US, PersVrijheid (en -Eerlijkheid) en Julian Assange

De laatste paragraaf van de beeldspraak geeft precies aan wat er aan de hand is tussen de US en de PersVrijheid, waarin Vrijheid ook voor Eerlijkheid staat. Het concept “Classified Documents” (vooral als het militaire informatie betreft) is niet anders dan een politiek “correcte” term voor juist die documenten waaruit blijkt dat er onrechtvaardige of zelfs misdadige daden gepleegd zijn. De bijbehorende smoes is, zoals altijd, dat het in het belang en de veiligheid van het land of zelfs de hele wereld is (zowel de daden als het geheim houden ervan). Daar heeft het jarenlang gevangen houden en martelen van vaak willekeurig opgepikte slachtoffers in Guantanamo helemaal niets mee te maken. Noch het willekeurig neerschieten van een twintigtal onschuldige Irakezen zoals te zien is in Collateral Murder.

Maarja, dat wisten we ook pas dankzij Julian Assange, die het via Wikileaks onthuld heeft. En daar heeft de US, zoals een goede bully betaamt, uit pure infantiele frustratie en vol wraaklust op extreem overdreven manier op gereageerd. Ze waren en voelden zich immers betrapt. In hun frustratie en woede hebben ze hun oorlog tegen de persvrijheid en eerlijkheid vergroot. De UK ondersteunt, zoals een goede secundaire bully betaamt, de primaire bully uit angst voor represailles, maar hoogstwaarschijnlijk ook uit angst voor het uitlekken van hun eigen geheime documenten. Dezelfe reden waarom verder ook alle EU landen zwijgen.

De bully-heksenjacht op Julian Assange (als symbool voor PersVrijheid en -Eerlijkheid) door de US, hem sinds 5 jaar gevangen houden in Belmarsh door de UK zonder ook maar berecht te zijn en het oorverdovende zwijgen van alle EU landen zijn tastbare symptomen van het feit dat de zogenaamde vrije, democratiën niet meer bestaan of misschien zelfs nooit echt bestaan hebben.

Als de US de aanklacht tegen Assange niet intrekt en als de UK Assange niet vrijlaat of zelfs uitlevert en als de EU landen hun stilzwijgen niet doorbreken om voor Assange opkomen, dan is dat feitelijk unanieme toestemming en versterking van het feit dat de US als primaire bully voortaan tegen alle regels in mag blijven gaan en dus niet veroordeelde mensen gevangen mag zetten, mag martelen en zelfs vermoorden.


Video’s van de US UK institutionele onrechtvaardigheden tegen Julian Assange en persvrijheid