#FreeAssange, Eisenhower, Kennedy – Oorlog, Vrede, Vrijheid van Meningsuiting…

Margaret Thatcher had gelijk. (1987)

Er is geen samenleving meer.

Wat er is…

is een transnationale veiligheidselite…

die bezig is
de wereld in stukken te snijden…

met behulp van jullie belastinggeld.

Wij moeten waken voor…

het verwerven van ongewaarborgde invloed
door het militair-industriële complex (MIC).

Het potentieel voor een desastreuze groei
van misplaatste macht bestaat.

En zal blijven bestaan.

We mogen het gewicht
van deze combinatie nooit…

onze vrijheden of democratische processen
in gevaar laten brengen.

In democratieën of…

de pseudo-democratieën
waar we naartoe evolueren…

zijn oorlogen het resultaat van leugens.

Het woord ‘geheimhouding’ zelf is afschuwlijk
in een vrije en open samenleving.

We hebben al lang geleden besloten…

dat de gevaren van buitensporige
en ongewaarborgde verhulling…

van relevante feiten…

veel groter zijn, dan de gevaren die ter
rechtvaardiging ervan worden aangevoerd.

De inzet van mijn oom voor vrede…

wierp zijn vruchten af ​​in het beperkte
proefverbodverdrag van augustus 1963.

Maar zijn moord in november
bracht het land op een ander pad.

Zijn opvolgers hebben de ene oorlog
na de andere gelanceerd.

D.w.z. het doel is om een ​​eindeloze oorlog
te voeren, niet een succesvolle oorlog.

Eindeloze oorlogen voeren
in het buitenland.

Zeer binnenkort, binnen een paar jaar,

zal het ‘normaal’ worden, dat er een
voortdurende oorlog is in het Westen.

Mensen zullen de volwassenheid
bereiken onder het begrip…

dat er altijd oorlog is.

Oorlog zal het ‘nieuwe normaal’ worden.

Want over de hele wereld
worden we tegengewerkt…

door een compacte
en meedogenloze samenzwering.

Om die elite te bestrijden…

moeten we geen petities indienen…

wij moeten het overnemen.

Ik spreek hier vandaag om een
​​radicaal ander pad te bewandelen…

een weg naar vrede.

We zijn ondergedompeld in een verhaal
over buitenlands beleid, dat alleen maar gaat…

over tegenstanders en bedreigingen en
bondgenoten en vijanden en overheersing.

We zijn verslaafd geraakt aan de goed-tegen-kwaad
vertelses uit stripboeken [en Hollywood].

Alles wordt een oorlog.

De oorlog tegen drugs,
de oorlog tegen terreur…

de oorlog tegen kanker,
oorlog tegen klimaatverandering.

Dat zijn:
oorlogen tengevolge van de media.

Deze manier van denken maakt ons vatbaar
voor eindeloos oorlog voeren in het buitenland.

Oorlogen en staatsgrepen en bommen…

en drones en operaties
om regeringen te veranderen.

Wie zijn de oorlogsmisdadigers?

Het zijn niet alleen de leiders.
Het zijn niet alleen de soldaten.

Het zijn journalisten.

Journalisten zijn oorlogsmisdadigers.

We moeten ons afvragen:
is dit echt wie we zijn?

Is dit wat wij willen zijn?

Want deze eeuwige oorlog, die de vitaliteit
van onze natie zo heeft uitgeput…

dreigt nu de wereld onder te dompelen…

in de onuitsprekelijke gruwel
van het nucleaire Armageddon.

Als oorlogen kunnen beginnen
door leugens…

kan de vrede worden begonnen
met de waarheid.

President Kennedy
begreep dat vrede begint…

met onze basishoudingen en overtuigingen.

Hij sprak over de nutteloosheid…

van passief afwachten
tot de andere kant het licht ziet.

We moeten, zei hij, beginnen
met naar binnen te kijken.

Als we anderen in de overtuiging houden,
dat ze onvermijdelijk de vijand zijn…

dan hebben zij de neiging zichzelf
te vormen naar onze kijk op hen.

Het is een self-fulfilling
prophecy of voorspelling…

dat brengt alle spelers in een cyclus van
wantrouwen waar mijn oom voor waarschuwde.

Door ze in de rol van de vijand te persen,
geven we extremisten de macht…

in landen als
Rusland, China, Cuba en Iran.

Zo nodigen wij hen uit
voor het drama van conflict,

het drama van provocatie
en tegen-provocatie,

van wapen en tegen-wapen.

We zijn destijd dat pad van het
militair-industriële complex ingeslagen…

waar president Eisenhower voor waarschuwde
in de beste toespraak die hij ooit hield…

en een van de belangrijkste in de
geschiedenis, waarin hij Amerika waarschuwde:

dat als we niet de grootste moeite
zouden doen om het te vermijden…

zou het opkomende militair-industriële
complex onze democratie verslinden.

Mijn oom wist dat.

Hij vocht drie jaar lang tegen de
opkomst van het militair-industriële complex.

Na zijn dood hebben we het pad genomen,
dat Eisenhower had voorspeld.

Dat is waar we nu staan ​​
en het is nu tijd om dat om te keren.

Het is tijd.

En er is een zeer groot gevaar…

dat een vooraf aangekondigde behoefte
aan meer veiligheid…

zal worden aangegrepen door diegenen, die
graag de betekenis ervan willen uitbreiden,

tot aan het uiterste van
officiële censuur en verhulling.

Wikileaks is een niet-statelijke
vijandige inlichtingendienst.

Julian Assange.

– een hightech terrorist
– een verrader, aartsvijand

Hij moet verantwoording afleggen
voor wat hij heeft gedaan.

Assange riskeert 175
jaar gevangenisstraf…

voor het publiceren van
geheime documenten…

die Amerikaanse oorlogsmisdaden
in Irak en Afghanistan blootleggen.

Journalisten zijn oorlogsmisdadigers.

Ik vraag uw kranten niet
om de ​​regering te steunen…

maar ik vraag wél uw hulp
bij de enorme taak…

van het informeren en waarschuwen
van het Amerikaanse volk.

Want ik heb het volste vertrouwen…

in de reactie en toewijding
van onze burgers…

als ze maar volledig
op de hoogte worden gebracht.

En dat is de reden waarom onze pers werd
beschermd door het Eerste Amendement,

de enige bedrijfstak in Amerika, die
specifiek door de Grondwet wordt beschermd.

Hij zit sinds 7 december 2010 vast…

in de ene of andere vorm.

Julian Assange is een held!

Wikileaks heeft deze buitengewone
openbare dienst verricht.

Dit is een poging, niet om hem te breken,
maar om hem dood te maken.

Het is een langzame moord.

Jullie weten allemaal dat Julian
Assange een heldhaftige klokkenluider is.

Hij kwam op voor de democratie.

Hij verzette zich tegen de toezichtstaat.

Hij verzette zich tegen corruptie bij de overheid.

Hij heeft gestreden voor al onze vrijheden.

En hij bracht het enorme offer…

waar hij nu gevangen zit en een
levenslange gevangenisstraf riskeert…

en uitlevering aan de Verenigde Staten.

Julian Assange is dood aan het gaan,
voor jouw recht om te weten…

wat jouw regering in jouw naam
achter je rug om doet.

De urgentie om hem gratie te verlenen
kan niet wachten.

Het kan niet wachten
tot ik president word.

We moeten het nu rond krijgen.
Teken alstublieft de petitie…

om er bij president Biden op aan dringen
Julian Assange onmiddellijk gratie te verlenen.

Dank u allen zeer.

[met ♥ Agenda2029.is]

(vertaling komt nog)

 • 1961/01 – US president Eisenhower warns against the military-industrial complex (MIC)
 • 1961/04 – US president John F. Kennedy’s “The president and the press” speech.
 • 1963/08 – JFK signs the Limited Nuclear Test Ban Treaty
 • 1963/11 – JFK is assassinated
 • 2011/10 – Julian Assange makes several famous statements at the Stop War Coalition
  • “What there is, is  a transnational security elite carving up the world
   (in fact, MIC on a global scale)
  • The goal is to have an endless war… War will become the ‘new normal’.”
  • “Wars are a result of lies.”
  • “If war can be started by lies, peace can be started by TRUTH”
 • 2012/06 – Assange seeks protections and asylum in the Ecuadorian Embassy
 • 2019/04 – Assange is dragged out of the Embassy by UK police and put in solitary confinement in Belmarsh.
 • 2023/06 – Robert F. Kennedy Jr. Peace and Diplomacy speech
  • “I’m speakin here today, to take a radically different path.
   A path towards peace.
 • 2023/11 – RFK declares he will pardon Julian Assange and Edward Snowden the first day, when elected president.
 • 2024/02 – However, instead of waiting for RFK to be president he invites US citizens to sign the petition demanding Biden to pardon Julian immediately (pop-up video with subtitles).

(klik hier voor NL ondertitelde videos om direct te delenook in DE/EN/ES/FR/IT/NL)

Robert F. Kennedy Jr. heeft beloofd Julian Assange gratie te verlenen als hij wordt verkozen tot president van de VS.

Maar Kennedy wordt doodgezwegen! …door dezelfde mensen en entiteiten die Julian in de gevangenis willen houden of erger nog. Een groot deel van de Amerikaanse Amerikanen weet niet eens dat hij een presidentskandidaat is. Maar we kunnen tegelijkertijd Julian en RFK helpen…  door  de hashtag #KennedyForAssange viraal te maken!

 • Laten we de kans grijpen om samen deze WERELDWIJDE VERKLARING af te leggen, wij allemaal die #FreeAssange steunen. 
 • Als #KennedyForAssange viraal wordt, zal het meer druk uitoefenen op de VS om de aanklacht in te trekken.
 • Het zal ook meer druk uitoefenen op de Britse autoriteiten om Julian vrij te laten (wat voor zin heeft het om hem in Belmarsh te houden als de volgende president hem toch gratie gaat verlenen? Zelfs al haalt RFK het uiteindelijk niet, alleen al het idee NU is krachtig genoeg, dus laten we dat VOEDEN!)
 • NU is precies het goede moment, in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen en ruim vóór een nieuw besluit van de Britse autoriteiten (op 20 Mei 2024 – al gepasseerd). Deel dit op grote schaal, vooral met mensen in US, UK.
 • Dit is niet zomaar in de Amerikaanse politiek springen, dit is gewoon gebruik maken van de man die, objectief gezien, de meeste impact kan maken. Als het ook nog effect blijkt te hebben op de Amerikaanse verkiezen, dan mag dat beschouwd worden als een “collateraal effect”, deze keer misschien wel positief, bij uitzondering 😉
 • Bovendien zit Julian in de gevangenis omdat hij (onder andere) de Amerikaanse verkiezingen heeft ‘beïnvloed’. Laten we hem er juist weer UIT halen door ze opnieuw te ‘beïnvloeden’! Zou dat niet een prachtige ironie zijn? 😉

Hartelijk dank en, alsjeblieft, deel #KennedyForAssange in chats en op social media om het viraal te maken, met name in de VS en het VK! 🙏🏻💜

(klik hier voor NL ondertitelde videos om direct te delenook in DE/EN/ES/FR/IT/NL)

#KennedyForAssange = #FreeAssange + #FreeSnowden = #FreeTheTRUTH + #USUK

[Total: 0 Average: 0]