De bedreigingen van WEF-Agenda 2030

Hoe het begon

Eerst had je de Big Bang. Vervolgens was er evolutie. Toen kwam de mensheid. En uiteindelijk Democratie! Maar nu worden we zomaar ineens in Agenda 2030 gepropt. Of in elk geval, dat is wat zij pretenderen.
(spring naar #2030 bedreigingen of #de dominostenen beginnen te vallen)

“Duurzame” ontwikkelingsdoelen
In september 2015 verschenen 17 ogenschijnlijk lovenswaardige punten op een “Nieuwe Universele Agenda” (voorwoord) om de planeet te redden van de mens en de mens van zichzelf. Deze zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG) zouden iedereen moeten bevrijden van de tirannie van armoede en onze planeet genezen (voorwoord). De omvang en de ambitie van deze wereldwijde uitdaging zou de medewerking van iedereen vereisen. Het zou een collectieve reis (voorwoord) zijn voor het welzijn van de planeet en voor het welzijn van de mensheid…. Of in elk geval, dat is hoe ze het willen verkopen.

Bepaalde mensen
Merkwaardig genoeg is deze Agenda tegen de armoede opgesteld door bepaalde mensen, die toevallig juist de rijkste en machtigste mensen op aarde zijn, hoewel sommigen niet meer dan beroemd. Min of meer diezelfde mensen, die zo vaak bij elkaar komen om te discussiëren en oplossingen te zoeken voor bijvoorbeeld de dreiging van klimaatverandering. Velen van hen komen naar deze bijeenkomsten in hun eigen privéjets. Dit lijkt misschien tegenstrijdig, maar aangezien het ‘ter wille van de mensheid’ is, worden ze verontschuldigd … door henzelf en door MainStream Media, die toevallig van hen zijn.

Het Wuhan-griepnarratief en extreme pandemie maatregelen…
In diezelfde lijn van bezorgdheid besloten diezelfde mensen, toen de Wuhan-griep (bekend gemaakt als Covid-19) verscheen, dat het goed en noodzakelijk was om een wereldwijde pandemie* uit te roepen. Aanvankelijk zou de ziekte alleen ouderen en zwakken treffen. Toch besloten ze later, dat het ook goed en noodzakelijk was om het dagelijks leven en de samenleving als geheel radicaal in te perken, vooral in de westerse landen (de rijkste en zogenaamd gezondste): mondkapjes, social distancing, obsessief handen wassen en strikte lockdowns.

(* term waarvan ze recentelijk de definitie aan hun behoeften hebben aangepast)

“In het belang van de mensheid”
De beperkingen zijn natuurlijk ingevoerd in het belang van de mensheid: om jezelf te beschermen en, nog belangrijker, om anderen te beschermen! (waarom het altijd “je moet je grootouders beschermen” was en nooit “je moet je kleinkinderen beschermen” is verder nooit uitgelegd).
Dit wapen van “sociale verantwoordelijkheid” is tot vervelens toe uitgebuit. Via de (sociale) Mainstream Media maakten de autoriteiten heel, heel duidelijk, dat, als mensen zich niet aan de beperkingen hielden of ze zelfs maar in twijfel trokken, ze asociaal waren, een slecht persoon, een crimineel, een terrorist, praktisch een vijand en deze mensen konden en moesten op zijn minst publiekelijk beschaamd worden, gewelddadig onderdrukt, in de gevangenis gestopt en indien mogelijk voor altijd het zwijgen opgelegd. Bij `één man hadden ze dit al gedaan, dus waarom niet bij alle anderen?

Enigszins tegen de Mensenrechten in
Het leek hen niet te deren dat deze beperkingen enigszins indruisten tegen dezelfde Mensenrechten die zij “proberen te realiseren” (voorwoord) en ze aarzelden niet om hard op te treden tegen degenen die hen of het grotere publiekhierop probeerden te wijzen.
Verrassend genoeg maakten ze zich niet eens zorgen over de enorme economische en sociale ontwrichting die deze beperkingen merkbaar veroorzaakten, ook al zijn ze een “geïntegreerd en ondeelbaar onderdeel van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling” (inleiding, nog steeds). Die verstoringen troffen niet meer alleen de ouderen en de zwakken, maar ook de jongeren, de sterken, de arbeider, de ondernemer, bijna iedereen! Behalve, merkwaardig genoeg, zij. In feite werden zij en hun bedrijven alleen maar rijker, groter en sterker. (Gaat verder onder Het narratief van de Wuhan griep)

 

Maar er is meer…

Een steeds groter groeiend aantal mensen wordt zich er meer en meer van bewust dat de absurde en soms zelfs hilarische beperkingen van deze wereldwijde pandemie* slechts een eerste stap en een proef waren om te zien hoe ver ze konden gaan. De maatregelen dienden als een mentale voorbereiding van de gewone, meestal slapende burgers op meer dat komen gaat (terwijl anderen hierdoor, gelukkig, juist wakker geschud werden).
Al die tijd hebben de zittende politici geprobeerd om zoveel mogelijk van de “nieuwe normaal”-regels zo snel mogelijk om te zetten in gevestigde wetgeving in hun land (waarschijnlijk wetende dat ze vroeg of laat zouden worden ontdekt of eruit gegooid). En ze zijn er vooral op gebrand om dit digitale (“gezondheids”) certificaat verplicht te stellen, dat de samenleving gemakkelijk naar een volledig gecontroleerde en gecontroleerde staat zou kunnen brengen via een sociaal kredietsysteem zoals dat al bestaat in China, een land dat Klaus Schwab zelf beschouwt als zijnde een rolmodel.
Om dat doel te bereiken maken ze niet alleen gebruik van het narratief van de pandemie* om angst en chaos onder de bevolking te creëren, maar ook op de dreiging van klimaatverandering, de uitgelokte oorlog in Ucraine, de verwachte energie en/of communicatie en/of bank en/of bevoorradingscrises. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze nog een komeetinslag of buitenaardse invasies in de coulissen wachten.

(* term waarvan ze recentelijk de definitie aan hun behoeften hebben aangepast)

Pandemic > New Normal > Great Reset > Fourth Industrial Revolution > Build Back Better > Agenda 2030 > ??? || Wereldprioriteiten: 1) #FreeAssange – 2) #ExitTheWho – 3) #KeepCash

Zolang ze zien dat genoeg mensen hun absurde verhalen inslikken en gehoorzamen, zullen ze gewoon doorgaan met het volgen van deze lang gevestigde keten naar die Agenda 2030 van hen en daarna. Dit zou dan uiteindelijk moeten leiden tot wat ze zelf al tientallen jaren verkondigen en wat velen gewoon lijken te hebben opgepikt zonder zelfs maar vragen te stellen. Iets wat zij de Nieuwe Wereld Orde – NWO noemen. Maar de werkelijkheid is: ze zijn niet “Nieuw” … ze zijn OUD!

 

De bedreigingen van Agenda 2030

Deze mensen kennen maar één doel: MEER! Meer geld, meer macht, meer controle.
Ze hebben dit altijd gewild door de generaties en de menselijke geschiedenis heen. Daar is niets ‘nieuws’ aan. Op elk moment proberen ze zoveel mogelijk te werken naar:

  • een steeds kleinere groep van heersende elite, die wereldwijde middelen monopoliseert om volledige controle te krijgen;
  • de rest van de mensheid verminderen en de wereld ontvolken;
  • het resterende deel te veranderen in een soort ontmenselijkte, gehoorzame robots: een homogene, kritiekloze massa, die zich laat onderdompelen in kunstmatige afleiding, waardoor ze gemakkelijk  te manipuleren zijn en hun eigen unieke identiteit vergeten; 
  • ze weg te trekken van de ware, natuurlijke, gezonde en krachtige essentie van de Mens.

Voornamelijk leugens
Er is geen eerlijke en rechtvaardige manier om dit te bereiken, want het doel op zich is niet eerlijk noch rechtvaardig.
De enige mogelijke manier om het te bereiken, is door het rijk van de leugens te betreden. Heel veel leugens voor heel veel mensen gedurende heel veel tijd. Maar ze zijn er goed in, want ze hebben jaren, generaties, eeuwen geoefend. Ze zijn erin getraind elk argument naar hun believen om te buigen. Ze proberen de bestaande publieke opinie in hun voordeel te instrumentalizeren, zelfs als ze het er niet mee eens zijn, zolang het maar hun belang dient, zoals bijvoorbeeld de onverwachte, plotselinge interesse in voorheen ontkende of irrelevant beschouwde kwesties zoals klimaatverandering, discriminatie van negers of andere rassen en de LGBT-gemeenschap. Dit gaat samen met de altijd aangewakkerde obsessie voor industriële en technologische “vooruitgang”. En natuurlijk doen ze het allemaal “in jouw belang” of “voor het welzijn van de mensheid”…

Een vicieuze cirkel
Maar om zoveel leugens overeind te houden, heeft het panisch behoefte aan geheimhouding en censuur, aan afleiding en manipulatie, aan geld voor omkoperij en wapens om mee te dreigen of zelfs om te gebruiken. Op individueel niveau en op collectief niveau. Zo kan industriële, politieke, criminele en zelfs juridische macht en controle worden bereikt, die op hun beurt nog meer macht en controle opleveren. Het is een vicieuze cirkel die niet anders dan corruptie genoemd kan worden.

Incoherenties die dominostenen omver gooien
Het is een heel bouwwerk. Maar juist omdat het een cirkel is en allemaal met elkaar verbonden, kan het omver gooien van de paar juiste dominostenen alles doen instorten. En omdat het voornamelijk gebaseerd is op leugens, zijn tegenstrijdigheden en discrepanties onvermijdelijk. Geheimen kunnen uitlekken. Afleiding en manipulatie kennen hun grenzen, evenals censuur. En fouten gebeuren.

Gezond verstand
Veel mensen zijn zich nog niet echt bewust van het geheel van bedreigingen van Agenda 2030 voor henzelf en voor de mensheid, maar de meeste mensen kunnen wel wakker worden door een of meer van de talloze tegenstrijdigheden van dit schema, die regelrecht tegen het gezond verstand ingaan en waarvan vele al te vinden zijn in gebeurtenissen uit het verleden, vooral van de afgelopen jaren, en die, welke momenteel worden uitgerold:

Terug naar onze essentie

Agenda2029 is een uitnodiging om ook zoveel mogelijk van die tegenstrijdigheden, discrepanties, uitgelekte geheimen, fouten en alle bijbehorende nonsens aan het licht te brengen om de werkelijke bedoelingen achter Agenda 2030 te onthullen. 
Tegelijkertijd is het een oproep voor inspiraties en ideeën die de mensheid terugbrengen naar haar ware, natuurlijke, gezonde en krachtige essentie waarvan we allemaal stiekem weten dat die moet bestaan. Voor iedereen, niet slechts voor enkelen.

 

De natuurlijke wet staat aan onze kant!

Hoe het ook zij, vergeet nooit, dat de natuurlijke wet, de hoogste wet in de hele wereld, aan onze kant staat, Want wat er ook gezegd of gedaan wordt, onze Mensenrechten zijn onaantastbaar en kunnen ons nooit door wie of wat dan ook afgenomen worden.

 


 

Referenties

(GENeric, NL referenties welkom)

On the UN/WHO/WEF  joint venture for Agenda 2030 and the 17 SDGs