AIFA Fuori dal Coro, gezamelijke brief (PDF – IT)

Also in: Generiek Spaans Italiaans NederLands

Wij delen deze gezamenlijke, open brief (PDF – IT) aan het AIFA (Italiaans overheidsagentschap voor geneesmiddelen) die door een groot aantal verenigingen en beroepsbeoefenaars is medeondertekend.

Nu de onthullingen over Covid-19 (ernstige bijwerkingen en doden) openbaar zijn (tv-documentaires van het programma Fuori dal Coro), is het onmogelijk om niets te doen! Wat nu door Fuori dal Coro voor ons is vrijgegeven is slechts de bevestiging van wat wij al lang zeggen!

T’is nu wel klaar met praten.
Of de regering en het volk moeten in actie komen, of het betekent dat de tijd van dialoog voorbij is, aangezien degenen die nu blijven zwijgen ofwel in cahoots zijn met de daders, ofwel zelf schuldig zijn, hetzij uit kwade trouw, hetzij uit onwetendheid.

open de hele brief (PDF – IT)

Vertaling (artificieel, nog niet door mens gecheckt, sorry)

ONDERWERP: VERZOEK OM ONTSLAG/INTREKKING VAN AIFA- EN ISS-TOPMANAGEMENT – OPENING VAN DISCIPLINAIRE PROCEDURE

Geachte organisaties
Wij, ondergetekende verenigingen en professionals, naar aanleiding van de onthutsende waarheden
uit journalistieke onderzoeken naar het gedrag van AIFA- en ISS-functionarissen, in het bijzonder
in het bijzonder de onthulling van e-mails uitgewisseld tussen de voormalige directeur Magrini en de voorzitter van ISS Dr.
Brusaferro, alsmede tussen Dr. Marra en medewerkers van het AIFA, betekenen het volgende.

 1. Dr. Marra’s modus operandi lijkt buitengewoon “extravagant”, waarbij hij publiekelijk de transparantie van het beleid van het AIFA (gedefinieerd als een “publiek orgaan”) steunde, terwijl ze vervolgens achter gesloten deuren gesloten en open e-mails, ze zelfs regelde dat openbare gegevens over het aantal en de omvang van de schadelijke effecten van zogenaamde “vaccins” Fuori Dal Coro onder leiding van Dr. Mario Giordano –  2 Mei 2023
  –  https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/i-documentisegreti-sui-vaccini_F312336201017C13)
 2. Dr. Magrini’s “twijfels” over “proeven” met vaccins kwamen naar voren in een e-mailwisseling met Dr. Brusaferro
  Fuori Dal Coro onder leiding van Dr. Mario Giordano:
  https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/i-documenti-segreti-suivaccini-cosi-hanno-taciuto-la-verita_F312336201010C09
  https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/i-documenti-segreti-suivaccini_F312336201011C10
  https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/i-documenti-segreti-suivaccini-cosi-hanno-taciuto-la-verita_F312336201013C06
  https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/vaccini-cosi-hanno-bloccatole-indagini-sulle-morti-sospette_F312336201014C07
  Dr. Magrini ondertekende echter verklaringen waarin AIFA pleitte voor de campagne vaccinatiecampagne en de inenting van een farmacologisch product, dat volgens haar niet de kenmerken van de “proef”, hoewel zij eerlijk toegaf dat het een product was waarvoor een gecentraliseerde voorwaardelijke handelsvergunning was afgegeven;
 3. Uit de documenten van januari 2021 blijkt duidelijk dat het AIFA volledig op de hoogte was van van de bijwerkingen die zich voordeden als gevolg van de vaccinatie van de Helers en, bij het voorspellen van een verdere beschreven ambtenaren het onderwerp als “relevant”, waarbij zij ook verklaarden: “zeker het feit dat men de ziekte heeft gehad een rol moet spelen in de risico/batenafweging”
  Fuori Dal Coro onder leiding van Dr. Mario Giordano – 28 maart 2023
  https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/documenti-segreti-deivaccini-cosi-hanno-taciuto-la-verita_F312336201012C08
  Ondanks de voortdurende publicatie van wetenschappelijk bewijs dat in verband met vaccinatie, een toename van nadelige effecten (tot 60%), zelfs ernstige, tegenover van een niet-significant voordeel, de vaccinatie van personen die reeds genezen zijn van COVID-19, en ging zelfs zover dat het werd opgelegd via de bekende verplichtingen, die bleven bestaan met de van de genezen personen tot november van dit jaar, met zeer ernstige gevolgen voor zowel op de volksgezondheid als op sociaal en economisch gebied, ook voor de NHS.

Daarom roep ik hierbij op en waarschuw ik, in het licht van bovenstaande opmerkingen, zonder onmiddellijk ontslag van het topmanagement van AIFA en in het bijzonder in het bijzonder, in ieder geval, elk mandaat van dr. Marra in te trekken,  teneinde een het orgaan en het respect dat een overheidsorgaan toekomt.
Gezien de ernst van de situatie en het belang van de openbare rol rol van de organisatie, wordt de Executieve verzocht alle nodige maatregelen te nemen om schorsing en intrekking van reeds bij presidentieel besluit verleende benoemingen op basis van ministeriële aanwijzingen ministeriële aanwijzingen, teneinde de transparantie en de goede prestaties van het openbaar bestuur te waarborgen, en te voorkomen dat hetzelfde en de Italiaanse burgers nog meer schade wordt berokkend.

Tot slot wijst ondergetekende CMSi erop dat wat eindelijk bekend is gemaakt helaas nog steeds slechts het topje van de ijsberg is van bijwerkingen van deze vaccins. In feite worden in de AIFA-rapporten, gebaseerd op passieve surveillance, honderden malen minder vermoedelijke bijwerkingen op dan ontdekt door institutionele actieve bewakingssystemen (zoals v-safe van het Amerikaanse CDC, dat in het AIFA-rapport 10 keer wordt genoemd als actieve bewaking). actieve surveillance 10 keer in het AIFA-jaarverslag 2021, maar zonder verslag te doen van de resultaten…) en door de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) die worden gebruikt om de vaccins van Pfizer en Moderna.
Voor ernstige bijwerkingen, hoewel het moeilijk te geloven is, is de kloof met actief toezicht actief toezicht nog groter, namelijk een factor 1000 of meer. Het bewijs hiervoor kan is te vinden in het artikel AIFA’s 12th Report on Surveillance of Covid-19 Vaccines detecteert vermoedelijke bijwerkingen vele honderden keren lager dan de actieve CDC surveillance en registratie trials | CMSi op de site van CMSi (cmsindipendente.it).

Ondanks alles blijft het AIFA verzuimen geldige actieve surveillance te activeren op representatieve steekproeven van de Italiaanse gevaccineerde bevolking.
De huidige directeur van AIFA was directeur van het Bureau voor geneesmiddelen/vaccinovigilantie, evaluatie van vermoedelijke bijwerkingen en regelgevende acties naar aanleiding van veiligheidssignalen.

Wachtend op gerechtigheid en waarheid!
Met vriendelijke groet

Hieronder volgt dan de waslijst van Italiaanse bewegingen, partijen en personen die deze brief ondertekenen.


 

Also in: Generiek Spaans Italiaans NederLands