Slovenië heeft de pandemie-wetgeving ongeldig verklaard en betaalt alle Covid-boetes terug aan de burgers.

Dit nieuws van begin juni 2023, maar het mag zeker nog altijd veel meer gedeeld en verspreid worden. De andere Europese regeringen en EUrsula mogen voorbeeld nemen aan een dergelijke institutionele rechtvaardigheid.

Covid-boetes worden terugbetaald
De maatregelen die zijn toegepast tijdens de Covid-pandemie in Slovenië worden sterk in twijfel getrokken. De ongrondwettelijke “wetten” zijn onderzocht en de boetes die destijds zijn opgelegd worden zelfs terugbetaald, met als doel het vertrouwen van het publiek in de rechtsstaat te herstellen.

Europese politiek: loopt Slovenië officieel voorop?
De Sloveense regering zegt dat ze het vertrouwen in de rechtsstaat wil herstellen. Daarom zullen alle boetes die tijdens de pandemie betaald moesten worden voor overtredingen van de Covid-regels worden terugbetaald. Het Grondwettelijk Hof had eerder alle Corona-wetten ongrondwettelijk verklaard.

De nieuwe Sloveense regering spreekt over een stap in de richting van herstel van vertrouwen in de rechtsstaat. “Met deze wet lost de regering een van haar belangrijkste coalitiebeloften in”, benadrukte minister van Justitie Dominika Švarc Pipan op de persconferentie na de regeringsvergadering.

De Covid-boetes leidden tot protesten tegen de vorige regering. Sinds het einde van de Covid-noodtoestand heeft het Sloveense Constitutionele Hof belangrijke wetgeving die tijdens de pandemie werd aangenomen, ongeldig verklaard. Deze wetgeving – met name over openbare bijeenkomsten – diende als rechtsgrondslag voor de vorige regering om boetes op te leggen voor overtredingen van de Covid-wet. Tijdens de pandemie waren de opgelegde boetes een van de redenen voor anti-regeringsdemonstraties in het land. De nieuwe regering, die sinds een jaar aan de macht is, beloofde tijdens de verkiezingscampagne een einde te maken aan alle boeteprocedures en alle reeds betaalde boetes terug te betalen.

“Het vertrouwen in de rechtsstaat is tijdens de pandemie enorm geschaad”. Minister Pipan van Justitie beschreef het wetsvoorstel als een essentiële stap naar het herstel van het vertrouwen in de rechtsstaat,

“dat tijdens de pandemie massaal werd geschaad door het gebruik van buitensporige en ongrondwettelijke repressie…”.

Tussen maart 2020 en mei 2022 werden meer dan 62 000 procedures ingeleid en boetes voor in totaal 5,7 miljoen euro opgelegd. Tot nu toe is 30% van de boetes – €1,7 miljoen – betaald of vrijwillig geïnd. De rest is nog in behandeling.

Het Grondwettelijk Hof heeft de wetgeving op basis waarvan deze maatregelen zijn genomen inmiddels echter ongrondwettelijk verklaard. Lopende procedures zullen worden stopgezet en betaalde boetes zullen worden terugbetaald. Volgens het nieuwe wetsvoorstel worden alle lopende procedures stopgezet. Ook zullen alle mensen die boetes hebben betaald, worden terugbetaald. Gegevens met betrekking tot overtredingen worden ook automatisch verwijderd uit openbare registers.

De minister zei dat de vorige regering aan het begin van de pandemie met veel onzekerheid werd geconfronteerd en snel moest handelen. “Maar – en dit is essentieel – dergelijke maatregelen moeten voldoen aan de pijlers van de grondwettelijke orde en de rechtsstaat. Een crisis kan en mag geen voorwendsel zijn om deze te ondermijnen”, voegde minister van Justitie Dominika Pipan eraan toe.


  • Bron van deze Nederlandse versie:: Le media en 4-4-2 (14/06/2023), artificiëel vertaald uit het Frans, maar wel enigszins gecheckt.
  • Bron van de Franse versie: Antipresse, vertaald uit het Duits door Slobodan Despot.
  • Het originele Oostenrijkse artikel is hier te vinden.

(aanhangsel van het Franse versie – hoe zou dit vertalen naar andere Europese landen?)
Het is interessant om op te merken dat in Slovenië (2 miljoen inwoners) het totale bedrag aan boetes €5,7 miljoen was (of €2,85 per inwoner), terwijl Canada in 2022 $15 miljoen aan boetes incasseerde (of $0,39 per inwoner). In Frankrijk bedroeg de opbrengst van deze boetes alleen al in 2020 68 miljoen euro! In april 2021 ging er op zijn minst bijna 300 miljoen euro rechtstreeks naar de staatskas.
Dat is €4,48 per inwoner…

Enkele andere gevonden referenties

Geef een reactie