Iedereen enorm bedankt en #FreeAssangeNOW | Stella Assange na Dag X (EN ►EN/NL)

Hallo allemaal, we zijn nu een paar
dagen na de hoorzittingsdata…

en ik wilde je een update geven
van hoe de dingen staan.

Maar allereerst wil ik jullie allemaal
bedanken voor de ongelooflijke steun,

die jullie hebben getoond,
zowel buiten de rechtbank,

toen we naar binnen en naar buiten gingen,
beide dagen, het was ongelooflijk!

De pers zag alle energie en
ongelooflijke steun die er was…

buiten de rechtbank en over de hele wereld.

Ik heb geprobeerd het bij te houden,

maar er zijn zulke overweldigende
steunbetuigingen over de hele wereld…

dat ik nog steeds niet heb ingehaald.

Maar ik wil graag iedereen
bedanken die de straat op is gegaan…

omdat het zo belangrijk is.

En ik moet je zeggen, dat ik deze keer
het gevoel had, dat er verandering was.

Er was bijvoorbeeld een duidelijke boodschap
aan de pers en aan de rechtbank…

dat de wereld meekijkt.

Ik wil ook iedereen bedanken…

die niet de straat op kon
in Londen of elders,

toch aandacht gevestigd hebben
op Julians zaak.

Dat doen jullie nog steeds
en blijf dit alstublieft doen.

Dus, waar zijn we nu?
We hadden twee dagen hoorzittingen.

Mijn grootste angst was dat de juryleden
op dag twee zouden aankondigen,

dat ze al tot hun conclusie
waren gekomen…

en dat Julian naar de Verenigde Staten
zou worden gebracht.

Dat is niet gebeurd… nog niet…

maar we bevinden ons nog steeds
op dat punt van extreem gevaar.

US marshalls zullen oproepbaar zijn en
wachten op de beslissing van de rechters.

Dat besluit zal niet
vóór 4 maart vallen…

omdat de rechters om meer
informatie hebben gevraagd….

van de partijen, van Julians
advocaten en van de Verenigde Staten…

en de Britse minister van
Binnenlandse Zaken, voor meer informatie.

Dat betekent dus, dat er niet eerder
dan 4 maart een besluit zal vallen.

Dat betekent niet dat we
het initiatief moeten verliezen.

We moeten het momentum
vasthouden, want de juryleden zijn bezig…

van het nemen van hun beslissing.

En zodra er een beslissing ís,
als die tegen Julian ingaat…

US Marshalls zullen hem meenemen
naar een US militaire basis in UK…

en hem
naar de Verenigde Staten brengen.

Uiteraard doen wij er alles aan
om dit te voorkomen.

We zullen naar het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens gaan,

we zullen om een ​​noodbevel vragen,

omdat er risico is voor zijn leven,
risico op marteling…

en dit is imminent en onherstelbaar.

Maar het is geen gegeven…

dat het Europese Hof een bevel zal
uitvaardigen aan Groot-Brittannië…

of dat Groot-Brittannië het zal respecteren,
ook al zijn ze daartoe wettelijk verplicht.

We bevinden ons dus nog steeds
op het punt van extreem gevaar.

Ik heb enig optimisme dat de rechtbank
naar onze argumenten luisterde.

Onze argumenten zijn buitengewoon sterk.

Elk van hen zou deze zaak
moeten doen instorten.

En het feit dat de WERELD KIJKT,
is volgens mij een disciplinaire kracht

voor de autoriteiten
die Julian in de gevangenis houden.

Ik wil jullie er ook allemaal op wijzen…

dat we onze focus hebben verlegd van
‘lever Assange niet uit’ naar FREE Assange.

FREE Assange moet nu de
collectieve boodschap voor Julian zijn.

Het gaat niet meer alleen om uitlevering
of de juridische procedure.

Het gaat erom hem te BEVRIJDEN, hij
zou niet in de gevangenis moeten zitten.

Zo simpel is het.

Wat er ook voor nodig is,
hij moet gewoon VRIJ zijn!

Hij zit al bijna vijf jaar in de gevangenis.

Dus dat is een duidelijke boodschap,
die ik wil dat jullie overbrengen,

die ik zelf overbreng…

en dat degenen die Julian in de
gevangenis vasthouden,

consequent moeten horen,
keer op keer.

We hebben nog steeds alle druk van de
publieke aandacht op Julian’s zaak nodig.

Hij verkeert nog steeds in groot gevaar.

Wij kunnen dit winnen.

En voor degenen onder jullie die kunnen,
alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft…

doneer aan de campagne,
aan Julians juridische kosten…

omdat we in gevecht zijn
met een tegenstander,

de Amerikaanse regering, die er
miljoenen en miljoenen in heeft gestort.

En natuurlijk kan Julian
niet terugvechten zonder jouw steun.

Dus als je kunt,
blijf alsjeblieft financieel steunen,

want we hebben die steun nodig,
om de strijd te kunnen blijven voeren.

Oké, ik houd jullie op de hoogte.

Heel erg bedankt voor al jullie steun,
het geeft zoveel energie.

En voor Julian, het helpt hem echt
om deze strijd voort te zetten.

Hij gaat niet goed met hem,
maar hij leeft…

op al jullie energie en al jullie
steun om hier doorheen te komen.

En wij ZULLEN hem bevrijden!

[ ondertiteld met ♥ ]
[ Agenda2029.is ]

[Total: 0 Average: 0]