Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten kunnen als leidraad dienen. 
(work in progress)

 1. Nature First – De natuur op de eerste plaats
  Onvermijdelijk kan de mens, net als alle dieren, niet anders dan in harmonie leven met de natuur om onze planeet leefbaar en beminnelijk te houden. Een harmonie die twee kanten op werkt en ook gaat over op de natuurlijkheid van de dingen in ons leven en de natuurlijke essentie van  het (menselijk) leven zelf.
 2. Freedom of Speech – Vrijheid van meningsuiting
  Volledige vrijheid van (individuele) meningsuiting,
  Volledige vrijheid en eerlijkheid van de pers (Julian Assange)
  Volledige transparantie van overheden (Cristian Terhes) en andere instanties.
  Volledige Privacy voor het individu (Edward Snowden).
 3. Justice and Equality
  Dit betekent in principe geen discriminatie
  maar het betekent ook zeker geen (overdreven) positieve discriminatie (naar het andere uiterste)!
  In de tijd dat vrouwen, niet-blanken of homoseksuelen echt gediscrimineerd en zelfs mishandeld werden, was het inderdaad misschien juist goed hen de extra aandacht en hulp te bieden die ze nodig hadden. Maar de manier waarop dit tegenwoordig (ongeveer sinds 2019) wordt overdreven en zelfs gepromoot en geïnstrumentaliseerd om Mensen weg te trekken van hun ware natuurlijke essentie is totaal absurd.
 4. Go NON profit
  Blinde geld- en winstobsessie is waarschijnlijk de oorsprong van het meeste onrecht in de wereld…
 5. Abolish Bank Secrecy
  …en het al verborgen zwarte geld (misschien wel de helft) is de ultieme bron van oorlog, grootschalige corruptie en alle daarvan afgeleide verdere georganiseerde misdaad in de wereld.
 6. Science
  Wetenschap is mooi, fascinerend, verrijkend, ontdekkend, lerend en begrijpend. Daarnaast is goede wetenschap ook open, objectief, eerlijk, nederig, flexibel, zelfkritisch en soms zelfs ironisch.
  Technologie is een afgeleide van wetenschap en heeft veel van dezelfde kenmerken. Beide hebben echter alleen toegevoegde waarde als ze in dienst staan van mens en planeet en niet andersom of alleen voor de winst. Erger nog, de laatste tijd zien we voortdurend hoe de “wetenschap” wordt gemanipuleerd door “deskundigen” (altijd een of andere onbekende, anonieme groep) om op haar beurt weer de publieke opinie te manipuleren.
  Open, transparante, objectieve en meerzijdige betwistbare wetenschap zoals het hoort, gebeurt niet meer, tenminste niet in de corporate (sociale) media.
 7. Education
  Echt onderwijs, zowel voor kinderen als voor volwassenen, moet gericht zijn op hoe je ten volle van het leven kunt genieten, niet (alleen) hoe je een “winstgevende werkslaaf” voor de industrie en de burocratie kunt zijn of hoe je een louter verlengstuk van fisieke of virtuele machines kunt worden.
 8. Health
  Echte gezondheid is in wezen natuurlijk. In de breedste zin gaat het niet alleen om “niet ziek zijn”, maar om vitaal te zijn. Ons immuunsysteem in vorm houden met gezonde natuurlijke voeding is de beste plaats om te beginnen. Pillen en injecties bestrijden over het algemeen alleen specifieke symptomen en tasten het immuunsysteem als geheel aan.
 9. Our past
  Het verhaal van ons verleden is in de loop der jaren, decennia en zelfs eeuwen en millennia totaal gemanipuleerd. Om beter te begrijpen hoe we vooruit willen, moeten we weten waar we zijn en hoe we hier eigenlijk gekomen zijn, ons ware verleden en onze wortels. En niet alleen ons recente verleden, zeg een paar honderd jaar geleden, maar ook ons oude verleden, zoals 10 of 15 duizend jaar geleden.
 10. Creating Community(s)
  Enerzijds lokale, kleinschalige gemeenschappen in staat stellen zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn Anderzijds Europa van een kreupele markt voor banken en bedrijven terugbrengen naar een gezonde Gemeenschap voor de mensen.
 11. Spirituality and Love
  in feite: emoties, de essentie van de mens maar altijd vergeten door politiek, wet of bureaucratie. Curieus genoeg sluit dit in zekere zin weer aan aan het eerste punt.

In the process this list may change. It’s just a guideline to start with, but anyway, 11 is a nice number ♥