Burgerinitiatief voor grondwetswijziging in Italië

Tussen zeggen en doen!

Er zijn veel media die beweren tegen gezondheidsverplichtingen te zijn. Vreemd genoeg zwijgen ze echter over het maken van een voorstel om een uitdrukkelijke verbod op elke gezondheidsverplichting, direct of indirect, in de Grondwet op te nemen. Wie echt tegen gezondheidsverplichtingen is en wil dat burgers hun soevereiniteit terugkrijgen en het recht om zichzelf te verdedigen tegen staatsmisbruik, kan deelnemen aan de Grondwetgevende Bijeenkomst.

Wordt promotor van de ACC, steun het project als vrijwilliger of waarmerker en maak het bekend, zodat het een democratische revolutie wordt voor de rechtvaardiging van de rechten en vrijheden die de afgelopen jaren zijn misbruikt. Teken en laat mensen tekenen bij de kraampjes, in alle gemeenten of online. Er is geen tijd meer over! De toekomst die we voor onze kinderen willen garanderen, moeten we NU gaan opbouwen.

Open de PDF van de kalender voor het verzamelen van handtekeningen in september in Milaan,
of klik hier om online te tekenen


Op 12 mei 2023 is het comité Assemblea Costituente dei Cittadini – ACC (Grondwetgevende Bijeenkomst van Burgers) gevormd, dat bij bureau I van het Hof van Cassatie het ontwerp van een grondwet op volksinitiatief indiende, getiteld: “Wijzigingen van de artikelen 32, 75 en 135 van de grondwet en van de grondwet nr. 352 van 25 mei 1970” (G.U. nr. 111 van 13/05/2023).

In het wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

 1. Artikel 32 van de Grondwet – Bescherming van de Mensenrechten
  de voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om nieuwe toekomstige instrumentalisering van het begrip “gezondheid” te voorkomen, om de oorspronkelijke bedoelingen van de vaders van de grondwet nieuw leven in te blazen en om de beginselen van de onschendbaarheid van het lichaam en het respect voor de waardigheid van de mens effectief te maken. De nieuwe tekst garandeert respect voor de gezondheid van het individu, in materiële en spirituele zin, en daarmee beschaving en democratie.
 2. Artikel 75 van de Grondwet – Referenda vergemakkelijken
  De voorgestelde nieuwe tekst van artikel 75 van de Grondwet beoogt het referendum als instrument werkelijk toegankelijk te maken voor burgers. Alle obstakels die in feite verhinderen dat burgers zich kunnen uiten en de handelingen van hun politieke vertegenwoordigers kritisch kunnen controleren, ook in kwesties die betrekking hebben op internationale betrekkingen, zijn weggenomen. Het is een controlemethode die de Grondwet niet alleen moet garanderen maar ook effectief moet maken.
  De vereiste handtekeningen voor het indienen van een referendumvoorstel zijn hierin verlaagd van 500.000 naar 50.000; het constitutieve quorum voor de geldigheid van de stemming is geschrapt, om de burgers meer verantwoordelijkheidszin te geven en hen ertoe aan te zetten naar de stembus te gaan om hun eigen keuze te maken; het verbod op referenda voor wetten die de ratificatie van internationale verdragen mogelijk maken, is geschrapt; de controle van de verzamelde handtekeningen en de certificering ervan zijn gestroomlijnd; en de tijd die nodig is om de stembus te bereiken in het geval van het bereiken van de vereiste handtekeningen voor het indienen van een referendumvoorstel, is verkort.
 3. Artikel 135 van de grondwet – Grotere onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof
  Deze wijziging geeft de burgers de bevoegdheid om – door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen – de rechters van het Constitutioneel Hof te benoemen. Het doel is om een grotere onafhankelijkheid van de politiek te garanderen voor het orgaan dat belast is met de bescherming van het Constitutioneel Handvest. Kandidaten voor de functie van rechter van het Constitutioneel Hof zullen altijd magistraten van de gewone hogere rechtbanken, hoogleraren in juridische vakken en advocaten met 20 jaar praktijkervaring zijn, die allemaal op een speciale lijst zijn ingeschreven. De ambtstermijn zal korter zijn, maar kan worden verlengd, opnieuw door middel van verkiezingen. Ook de lijst van burgers die worden opgeroepen om tussen te komen in vonnissen tegen de president van de Republiek zal worden gevormd op basis van rechtstreekse verkiezingen, die aansluiten bij die van de rechters van het Hof.

De ACC stelt daarom voor om de beginselen van volkssoevereiniteit (artikel 1 van de Grondwet) en de centrale plaats van de mens, die de hoekstenen van onze Grondwet en de fundamenten van een echte democratie vormen, te versterken en effectief te maken.


Meer info: https://assembleacostituentecittadini.it/