Voorbereiding burgerarrest van de nederlandse regering door de eigen bevolking!

De bevolking is voornemens met een team van vrijwilligers een burgerarrest te organiseren van de Nederlandse regering!

Klik hier voor het complete artikel en medewerking bij De Nieuwe Media

 

Waarom een burgerarrestatie van de Nederlandse regering?

Tien ingediende redenen luiden als volgt:

1. Het bestaan van ‘het virus’ waar alle door de regering genomen maatregelen op gebaseerd zijn, is tot op heden nooit aangetoond. Dit alleen al maakt alle door de regering genomen maatregelen ter bestrijding ervan onwettig.

2. De door de regering genomen maatregelen ter bestrijding van ‘het virus’ hebben onnoemelijk grote schade en leed teweeggebracht; veel meer dan ‘het virus’. Dit is strijdig met het ethisch principe van het ‘dubbel effect’, waarin wordt gesteld dat het middel nooit erger mag zijn dan de kwaal.

3. Ook het ‘vaccin’ heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt en schade aangericht en doet dat nog steeds. Desondanks blijft de regering er druk op zetten dat iedereen zich laat ‘vaccineren’ ren blijft ze beweren dat het veilig zou zijn.

4. Officiële informatie maakt duidelijk dat het ‘vaccin’ geen vaccin is, maar ‘gentherapie’, en dat het ‘experimenteel’ is. Desondanks blijft de regering de indruk wekken dat het zou gaan om een vaccin.

5. De regering houdt zich niet aan het op 27.01.2021 genomen besluit van het Europese Hof (resolutie 2361/2021), dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt, dat vaccinatie niet verplicht is en dat niet-gevaccineerde mensen niet mogen worden gediscrimineerd. Formeel is er op dit moment geen vaccinatieplicht, maar de druk om ‘het vaccin’ te nemen is zo groot, dat veel mensen het maar doen ‘om van het gedoe af te zijn’.

6. De regering neemt maatregelen die niet passen bij haar demissionaire status, waarin het nemen van ingrijpende maatregelen uitdrukkelijk verboden is en men alleen lopende zaken mag behandelen.

7. De regering zet de burgers onder druk en oefent zelfs dwang uit om burgers een PCR test te laten ondergaan, waarvan zelfs de maker ervan zegt dat deze niets aantoont.

8. Het is aangetoond, dat zowel PCR tests, mondkapjes als het ‘vaccin’ stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De regering blijft dit evenwel ontkennen en blijft druk uitoefenen om PCR tests te ondergaan, mondkapjes te dragen en het ‘vaccin’ te nemen.

9. Dit laatste is tegenstrijdig met het principe van ‘informed consent’. Het handelen van de regering maakt duidelijk dat zij dit principe niet eerbiedigt.

10. Met haar algehele handelen geeft de regering te kennen dat dit niet gericht is op het welzijn van de burger, maar juist op het toebrengen van schade aan de burgers. En hiermee heeft ze, zoals reeds in 1581 beschreven in het Plakkaat van Verlatinghe, het recht om te regeren verspeeld.