Sexuele verwarring bij kinderen, ondersteund en gestimuleerd door Nederlandse overheid (maar niet alleen)? (NL►EN/ES/EN/NL)

Geacht college en leden van de raad,

naar aanleiding van de inclusie-agenda
die in deze periode wordt behandeld…

zou ik vandaag spreken over de
zogenaamde regenboog-propaganda…

op middelbare scholen
in het Westland.

Recentlijk is er ter sprake gekomen,
dat er door middel van posters…

promotie wordt gemaakt voor de website
iedereenisanders.nl.

Een project van verschillende organisaties,
die zich onder andere inzetten…

voor een diverse en inclusieve samenleving,
in samenwerking met…

het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel van deze campagne zou zijn, om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling…

van gezonde coping-strategiën door
LHTBTI-jongeren tussen de 12 en 21 jaar.

Het gaat hierbij dus om een strategie
om met problemen en stress om te gaan,

wat in eerste instantie klinkt
als een positief en onschuldig iets.

Op deze poster wordt gevraagd,
of je twijfelt over je identiteit,

hetgeen wat in de psychologie wordt beschouwd
als de aanduiding voor je persoonlijkheid.

Ik denk dat u wel begrijpt, dat het
vaak voorkomt dat kinderen en jongeren….

twijfelen over wie ze precies zijn
en wat hun persoonlijkheid is.

Vreemd genoeg lijkt het erop,

dat het begrip identiteit,
volgens deze website,

enkel gaat over de identiteit
in de vorm van…

genderdiversiteit en sexuele oriëntatie.

Op de site zelf en via links
die op deze site te vinden zijn…

gaat het bijvoorbeeld over de vraag,
of je misschien….

transgender, biseksueel, intersekse,
panseksueel, a-sexueel, nominair…

of iets anders bent.

Opvallend is de eerste vraag
op deze website.

“Hoe weet je of je een transgender bent?”
alsof dat de nieuwe norm is.

Daarnaast is er uitgebreide informatie
te vinden…

over wel 90 verschillende
sex-technieken,

zoals anale sex, beffen, pijpen, squirten,
rimmen, SM en ga zo maar door.

Bedenk dat de jongste kinderen op de
middelbare school soms maar 11 jaar oud zijn.

Vindt u dat zulk soort zaken
aan kinderen moet worden verteld?

Daar bovenop worden ook nog
behandelaren aangeprezen…

waar kinderen terecht kunnen om
onomkeerbare behandelingen uit te voeren,

zoals het verkrijgen van hormonen
en pubertijdsremmers vanaf 11 jaar.

Roken, alcohol drinken en tattoos zetten
heeft allemaal een hogere leeftijdsgrens dan dit.

Ook voor de onomkeerbare geslachtsoperaties
worden verwijzingen naar behandelaren gegeven.

Het moet niet gekker worden.

Naast deze poster
wordt er op middelbare scholen…

bijzonder veel aandacht besteed
aan deze regenboog-ideologie.

Denk hierbij aan posters, vlaggen,
feestdagen, feestmaanden, gast-lessen,

GSA verenigingen, wat staat voor
Gender and Sexuality Alliance,

en ga zo maar door.

Dit zou er allemaal zijn
om te laten zien,

dat iedereen mag zijn
zoals hij of zij is…

en dat iedereen zich gerespecteerd
hoort te voelen op school.

Hiermee wordt dus de suggestie gewekt,

dat iedereen, die niet
achter deze regenboog-ideologie staat…

ook niet achter deze acceptatie staat…

en vindt, dat deze mensen
niet geaccepteerd moeten worden.

Wat mij betreft, en wat naar mijn mening
en ervaring ook vele anderen denken,

moet iedereen worden gerespecteerd
en zich thuis kunnen voelen,

maar moet deze ideologie
niet gepusht worden…

via deze regenboog-propaganda,

en al helemaal niet
bij kinderen of in het onderwijs.

Laat de ouders leidend zijn
in de sexuele opvoeding van hun kinderen…

en hun waarde overbrengen.

Scholen en overheid zouden
naar mijn idee neutraal moeten zijn…

en niet het doel hebben
om kinderen…

op controversiële onderwerpen
te indoctrineren, op deze wijze,

in hoe ze moeten denken.

En misschien zegt u:

“Maar wij hebben geen zeggenschap
over wat op deze scholen gebeurt.”

Wat een slappe houding!

Maar u normaliseert
het extreme gedachtengoed wel,

door het faciliteren
van het opzetten van GSA’s…

en voorlichting op scholen,
sportverenigingen en bibliotheken.

Gemeente Westland, stop met het
faciliteren van deze regenboog-agenda…

op scholen, sportverenigingen
en openbare faciliteiten…

en laat ouders
hun eigen kinderen opvoeden…

en mensen
hun eigen morele kompas volgen.

Dank u wel.

 

Hoe waardeer jij deze video?

Makkelijk te begrijpen?
0
Geloofwaardig / Betrouwbaar?
0
Belangrijk?
0
Dringend?
1
Inspirerend of Haalbaar?
0
Leuk / Mee eens?
0
Gemiddelde
 yasr-loader

Opiniepeiling – Wat vind jij?

De vraag is niet of het fout is om kinderen te leren inclusief te zijn ten aanzien van LGBTI personen, maar waarom ineens die schijnbare obsessie, die in vele landen tegelijkertijd ontstaan lijkt te zijn, om deze inclusiviteit collectief te onderwijzen door jonge kinderen op school al bewust te laten nadenken, en daarmee mogelijk zelfs twijfel op te roepen, over hun eigen sexuele voorkeur en de acceptatie van hun eigen natuurlijke geslacht? Wat als ze daar juist door in de war raken, omdat ze er nog niet aan toe zijn? Is een natuurlijke ontwikkeling niet goed genoeg meer? Hoe is de vergelijking met onszelf?

Hoe belangrijk vind je het, dat jonge kinderen op school leren om LGBTI-personen niet te discrimineren, met andere woorden, om inclusief te zijn?

Blijkbaar hebben regeringen wereldwijd besloten dat inclusiviteit ten opzichte van LGBTI-personen op scholen aan jonge kinderen kan en moet worden bijgebracht door ze uitgebreid en expliciet te onderwijzen over seksuele standjes, seksuele voorkeuren en dat ze eigenlijk moeten nadenken over of ze wel of niet blij zijn met hun eigen natuurlijke geslacht.Hoe acceptabel vind je dit?

In vergelijking met ons eigen proces:


Hoe tolerant, of inclusief, beschouw je jezelf ten opzichte van LGBTI-personen?

In hoeverre denk je dat uitgebreide en expliciete informatie op school over seksuele standjes, voorkeuren en "geslachtskeuze" bijgedragen zou hebben aan jouw eigen tolerantie?

In hoeverre is het voor jezelf duidelijk welk "geslacht" je bent/wilt zijn en waar je seksuele voorkeur ligt?

Rond welke leeftijd was je tot een duidelijk beeld gekomen over je eigen seksualiteit?

Hoe was je tot de conclusies gekomen over je eigen geslacht en seksualiteit?

Terug naar de inclusiviteits-agenda

In hoeverre denk je dat het expliciet onderwijzen van jonge kinderen over genderkeuze en seksualiteit op school inderdaad zal leiden tot een grotere inclusiviteit van LGBTI-personen in de toekomst?

In hoeverre denk je dat het kan leiden tot seksuele verwarring bij kinderen?

In hoeverre heb je het gevoel dat dit wereldwijde fenomeen verder gaat dan alleen het argument van inclusie en dat er een ander onbenoemd doel of agenda achter zit?


Artikel

“Ik spreek vandaag over de zogenaamde regenboog-propaganda…
…promotie wordt gemaakt voor de website iedereenisanders.nl, een project van verschillende organisaties, die zich onder andere inzetten voor een diverse en inclusieve samenleving, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het gaat over de vraag, of je misschien transgender, biseksueel, intersekse, panseksueel, a-sexueel, nominair of iets anders bent.”

Opvallend is de eerste vraag op deze website.
“Hoe weet je of je een transgender bent?”
alsof dat de nieuwe norm is.

 

 

Meer dan alleen maar inclusie?

De LGBTI gemeenschap vormt een minderheid binnen de totale bevolking en de geschiedenis laat zien dat minderheden nou eenmaal makkelijk gediscrimineerd worden. Vanzelfsprekend is het verminderen van de discriminatie van deze LGBTI gemeenschap, zoals van alle minderheden, een mooi streven binnen een samenleving, die inderdaad samen wil leven op een harmonieuze en inclusieve manier, waar eenieder mag en kan zijn zoals hij of zij dat zelf wil.
Er kan gesteld worden dat de mate van discriminatie omgekeerd evenredig is aan de mate van inclusiviteit, dus volledige afwezigheid van discriminatie staat in feite gelijk aan volledige inclusiviteit.

Maar als die inclusiviteit het werkelijke en enige streven zou zijn van de Nederlandse overheid, zou het volstaan een enquête te doen naar de mate van niet-discriminatie, oftewel tolerantie, onder de bevolking en zo nodig actie ondernemen om die tolerantie te verhogen. In dat geval zou de simpele vraag zijn: “Hoe tolerant ben je tegenover de LGBTI gemeenschap?” of “Vindt je dat iedereen zijn/haar (sexuele) leven kan leiden zoals ze dat zelf willen?”. Met andere woorden vragen naar de mening OVER de LGBTI gemeenschap.

Wat de door overheid gesteunde website echter doet is de jongeren zich laten afvragen of ze zélf LGBTI zíjn. Sterker nog, de website doet voorkomen alsof iedereen een ‘ontdekkingstocht’ naar de eigen identiteit (enkel sexueel bedoeld) zou moeten doen. Dat is een hele andere invalshoek. En dan komen ze niet eens met de meest simpele en voor de hand liggende vraag of de geïnterviewde jongere mogelijk soms homosexuele gevoelens heeft (het overgrote deel van de hele LGBTI gemeenschap, voornamelijk dus gewoon LGB). Maar nee, de vraag is direct of je eigenlijk niet je eigen natuurlijke geslacht waar je mee geboren bent wellicht in twijfel wil trekken. En ze nemen de vrijheid om daar ongevraagd (en meestal ongewenst) jonge kinderen mee lastig te vallen: of ze misschien wel trans, intersekse, pan of non-binair zijn. Dat klinkt haast naar een supermarkt! Nog een stap verder en ze kunnen het bij Amazon bestellen.

Twijfel oproepen waar ze (nog) niet bestaat?

Natuurlijk roept alleen al het stellen van die vraag die twijfel juist op. Dit is een uitermate simpel en oud psychologisch trucje wat al eeuwenlang tot vervelens toe wordt uitgebuit door reclame, marketing en alle andere soorten van propaganda. Alleen al door de vraag te stellen zorg je ervoor, dat iets waar iemand normaal niet eens over nadenkt ineens een vraagstuk wordt. Deze tactiek is zo voor de hand liggend, dat iedereen dat van nature op zijn klompen aan kan voelen (afgezien van natuurlijk enkele onwillende uitzonderingen). En het mag duidelijk zijn, dat dit sneaky psychologische trukje bij kinderen en jonge mensen veel sterker speelt, juist omdat ze nog midden in het proces zitten van hun eigen, persoonlijke beeldvorming over zichzelf, het leven en de maatschappij.

Willens en wetens, waarom?

Dus waarom ondersteunt de Nederlandse overheid, willens en wetens (en doelbewust?), het oproepen van deze totaal onnodige twijfel, juist bij kinderen en jongeren, op zo’n gerichte en opgedrongen manier? Sowieso is het een vraagstuk wat zichzelf met de tijd toch vanzelf oplost via een natuurlijk en persoonlijk proces. En zelfs in het geval van de extreem kleine minderheid die wél persoonlijke twijfels heeft over het eigen geslacht… daar hoeft de overgrote rest (99% ?) toch niet in betrokken te worden?

Het lijkt er bijna op alsof er een soort obsessie bestaat om deze mindset zo snel mogelijk de toekomstige maatschappij in te forceren, beginnend op lagere scholen. Veel mensen hebben dan ook de indruk, dat het helemaal niet gaat over de werkelijke zorg voor een ongestoorde, discriminatie-vrije, eigen, persoonlijke ontwikkeling en uiteindelijke sexuele voorkeur van de jongeren, maar om een instrumentalisatie van de hele LGBTI gemeenschap met een onuitgesproken politiek doel.

Onderdeel van Agenda 2030?

Gelijkheid van de seksen en inclusie (oftewel: non-discriminatie van o.a. de LGBTI gemeenschap) zijn opgenomen in de zogenaamde SDG’s van de beruchte Agenda 2030 die streeft naar één enkele, centraal gestuurde globale maatschappij. Wat er in Nederland  gebeurt is ook aan de hand in vele andere, met name westerse, landen. Maar waarom ze ervoor kiezen wat betreft sexuele keuze en geslachts-identiteit volledig naar het andere extreem om te slaan en het als positieve discrimatie zo’n beetje aan iedereen op te dringen, en dus niet meer als vrije, onafhankelijke, persoonlijke keuze wordt niet duidelijk gemaakt.

Enkele statistieken van LHBT monitor

Uitleg bij de tabel.
“Als we de antwoorden ‘geen van beide’, ‘weet niet’ en ‘wil geen antwoord geven’ buiten beschouwing laten, dan is 94,2% van de Nederlandse bevolking heteroseksueel en 5,8% LHB in de meest recente SLI-meting (2014).”

In deze tabel wordt alleen lesbisch, homo en bisexueel gemeten. Trans en andere geslachtstwijfels zijn er niet eens in opgenomen, kan het zijn omdat het “statistisch irrelevant” is?

Opvattingen 2014

Uitleg grafiek:
De stelling luidde: ‘homoseksuele mannen en lesbiennes moeten vrij zijn om hun leven te leiden zoals zij dat zelf willen’. Deelnemers gaven antwoord op een 5-puntssschaal (1 = helemaal mee eens; 5 =  helemaal mee oneens). De percentages in de guur hebben betrekking op de deelnemers die het helemaal eens of eens waren met de stelling (antwoord 1 of 2).

Ook hier beperkt de vraag zich enkel tot opvattingen over homosexualiteit. Maar er kan vanuit gegaan worden dat het representatief is ten aanzien van al het sexueel afwijkend gedrag (afwijkend van de overgrote meerderheid heterosexuele mannen en vrouwen), dus LHBTI in haar geheel.
Deze grafiek laat zien dat er in NL al in 2014 eigenlijk al bijna geen serieuze discriminatie (meer) bestond en die proportie is met de tijd alleen maar hoger geworden, in heel Europa.
Dus eigenlijk is het nauwelijks nodig om tolerantie te “promoten”. De bevolking zelf ontwikkelt zich al vanzelf in de goede richting.

Handreiking LHBTI+

  • Feiten en cijfers op een rij, Transgender personen.
  • Het SCP schat dat tussen 0,6% en 0,7% van de Nederlandse bevolking (circa 102.000 personen) transgender is. Deze groep identificeert zich niet met het geslacht dat is geregistreerd bij de geboorte.
  • Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voelt ongeveer 0,7% zich anders dan het toegewezen geslacht. (Kuyper, 2017)

Dus waarom ondersteunen de regeringen:

1 – Vragen naar twijfels over het eigen geslacht?
2 – Die vraag dan ook nog eens voorleggen bij kinderen van de middelbare school?
3 – En bovendien behandelingen en operaties op eigen initiatief voor geslachts-verandering toestaan?
Zou deze enorme overdrijving niet juist het tegenovergestelde effect hebben?
En dit alles ten behoeve van de inclusie van een absolute minderheid, die toch al redelijk wat inclusiviteit geniet, of is er een andere reden om kinderen onnodig te laten twijfelen over een zaak die zich toch op natuurlijke en persoonlijke wijze zal ontwikkelen?

 


Referenties

 

LGBTI obsessie en hype?

 

 

 

 

 

 

 


 

[Total: 0 Average: 0]