STOP NU ALLE (Covid)mRNA injecties! Dr. McCullough in het Europees Parlement. (13/09/2023)

Hoe waardeer je deze video?

Makkelijk te begrijpen?
2
Geloofwaardig / Betrouwbaar?
1
Belangrijk?
1
Dringend?
1
Inspirerend of Haalbaar?
1
Leuk / Mee eens?
1
Gemiddelde
 yasr-loader

Dr. McCullough hakt er direct hard op in, vanaf het begin van zijn toespraak in het Europees Parlement:

  1. SARS-CoV-2 is opzettelijk ontwikkeld door de VS en China in het Wuhan lab. (En ze wisten het allemaal vanaf het begin – WHO, CDC, FDA, enz.)
  2. Covid was GEEN pandemie en de ziekte is gemakkelijk te genezen als je er vroeg bij bent.
  3. De (Covid)mRNA injecties zijn GEEN vaccin, ze zijn gevaarlijk en dodelijk.

En hij zegt het hardop, omdat hij het als ervaringsdeskundige weet, omdat er tonnen aan onderzoeken, rapporten en andere documentatie  bestaat die dit ondersteunen en bevestigen, en omdat het meeste in feite ook wordt toegegeven door de verschillende openbare instellingen zelf, ook al is het met een heel klein mondje.

Dit vereist alleen nog maar dat:

  1. de internationale justitie, vooral rechters, dit gaan zien, erkennen en veroordelen;
  2. de politici eerlijk en transparant worden;
  3. MSM stopt met censuur om alleen het eenzijdige gefilterde verhaal ten gunste van big pharma te propageren en evenveel tijd en toewijding geeft aan de andere helft van de wereldwijde professionals en experts die de mening van Dr. McCullough delen.

Zoals Dr. McCullough zegt, gelukkig gebeurt dit al op veel plaatsen en is het slechts een kwestie van tijd voordat ook openbare instellingen en rechtszaken over de hele wereld de waarheid en realiteit zullen erkennen. Toch begrijpt hij dat de Europese instellingen wel nog een flinke duw nodig hebben in de richting van de vereiste eerlijkheid, transparantie en realiteitszin, dus hij eindigt zijn toespraak met te herhalen en te benadrukken wat veel deskundigen al vanaf het begin hebben gezegd.

“Ik leg aan u voor, dat de Covid-19 ‘vaccins’ en al hun nakomelingen en toekomstige boosters NIET VEILIG zijn voor menselijk gebruik.”

Ik smeek u, als bestuursorgaan, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), om alle druk uit te oefenen en de gepaste urgentie om de Covid-19-‘vaccins’ van de markt te halen.

 

(Er komen nog links naar de genoemde personen en organisaties voor een completer beeld)


Ondertitels van de video

Het is een eer en een voorrecht…

om Dr. Peter McCollough
uit Texas hier te hebben.

Dank u wel.

Hij is een internist, cardioloog, epidemioloog
met diploma’s van Baylor university,

de Universiteit en medische opleiding
van zuid-west Texas,

de universiteit van Michigan en de
universiteit van zuid-west *** .

Hij behandelt gewone besmettelijke ziekten
en cardio-vasculaire complicaties…

zowel bij de virale infectie als bij de
letsels na de Covid-19 injecties, in Dallas.

Dr. Peter McCullough heeft veel geschreven
over verschillende medische gebieden,

met meer dan 1.000 publicaties en
685 citaten in de National Library of Medicine.

Dr. McCullough heeft verscheide keren
getuigd in de Senaat van de US…

en vele huizen van afgevaardigden
van de staten…

over aspecten van de reactie
op de pandemie.

Dr. McCullough heeft zich jaren toegewijd
aan academische een klinische inspanning…

in de strijd tegen het SARS-CoV-2 virus en
heeft daarmee duizenden verslagen beoordeeld,

deelgenomen aan wetenschappelijke congressen,
groepsdiscussies, persberichten…

en wordt gezien als één van s’werelds
experts van Covid-19.

Dank u wel.

Dank u voor de introductie
en dank voor de warme ontvangst.

Dank aan mw. Anderson
en de (andere) Europarlementariërs.

Dames en heren zoals gezegd,

ik ben Peter McCullough, praktiserend
internist, cardioloog en epidemioloog.

Sinds de uitbraak van de ‘pandemie’
heb ik mij er volledig aan gewijd,

om alles te doen wat ik kan
om elke patiënt te helpen.

Dit zijn mijn observaties
en dit is mijn analyse.

Er zijn twee golven van letsel geweest
in de wereld.

De eerste was de SARS-CoV-2 infectie,
vooral onder de zwakkeren en ouderen.

De tweede golf van letsel
waren de Covid-19 ‘vaccins’.

De rol van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie)
lijkt in beide gevallen nadelig te zijn geweest.

De WHO lijkt een rol te spelen
in een bio-farmaceutisch geheel.

Een syndicaat!

Een ingewikkeld syndicaat, dat zich
in de loop van de tijd gevormd heeft.

De WHO maakt er deel van uit,
samen met de Verenigde Naties (VN),

het World Economic Forum (WEF),

de Gates stichting,
de Rockefeller stichting,

het Welcome Trust,
GAVI,

SEPI, de coalitie voor epidemische
voorbereiding en innovatie,

(zoiets als de Gates stichting
in een WEF vorm).

Het ministerie van buitenlandse zaken
in de Verenigde Staten,

De nationale gezondheidsinstituten,
de CDC, de FDA,

de MHRA in het VK,

TGA in Australië, SAFRA in zuid-Afrika.

De EMA hier in Europa.
(European Medicines Agency)

Deze groepering van
niet-gouvernementele organisaties…

met gezondheidsinstellingen
van de overheden…

functioneert als één geheel.

Ze zijn zorgvuldig
op elkaar afgestemd.

En het effect is negatief geweest.

Aan het begin van de ‘pandemie’
heeft het WHO een onderzoek gedaan…

naar de oorsprong van SARS-CoV-2,
dát was het begin van het rookgordijn.

Hier heeft admiraal Brett Giroir, in de VS,
3 onafhankelijke deskundigen benoemd…

om naar Wuhan te gaan en uit te zoeken,
wat er aan de hand was.

We wisten toen al…

(en dit is allemaal naar buiten gekomen
in hoorzittingen van het congres)

dat Anthony Fauci, Francis Collins,
Jeremy Farrar,

die deel uitmaakte van de Welcome Trust
en nu wetenshcappelijk hoofd is van WHO,

Kristian Andersen bij Scripps,
Edwin Holmes in Sidney…

en Peter Daszak
van Eco Health Alliance.

Ze hebben allemaal samengezworen
in januari 2020…

om te verhullen wat ze wisten:

dat het virus was ontworpen in een
samenwerking tussen VS en China,

in het laboratorium van Wuhan, China.

En ze hebben de wereld opgelicht met twaalf
achtereenvolgende frauduleuze rapporten…

in de peer-reviewed literatuur.

Deze werden gesteund door Jeremy Farrar,
die het wetenshcappelijk hoofd van WHO is.

Dit staat allemaal in de serie verslagen
van het selectiecommittee in de VS…

door het congres van de VS, geleid door
afgevaardigde Brad Wenstrup.

De WHO heeft vanaf het allereerste begin
een negatieve rol gespeeld…

bij het misleiden van de wereld
over de oorsprong van SARS-CoV-2.

Praktijkartsen, zoals wij,
liepen daarom achter,

omdat onze regeringen en instellingen
zoals de WHO niet eerlijk waren.

En in plaats van ons te helpen,
of in elk geval uit de weg te gaan,

om patiënten te behandelen
en levens te redden,

zijn ze juist ín de weg gaan staan!

En ze ze belemmerden ons
om patiënten te behandelen.

Ze hebben op effectieve manier…

een hele atmosfeer gecreëerd
van volledige terapeutische ontkenning.

Er waren maar twee dingen die
ziekenhuisopname en dood voorkwamen.

Eén was vroegtijdige behandeling,
aan het begin…

en de tweede was natuurlijke immuniteit
te verkrijgen in de eerste fase van de infectie.

Niks anders werkte.

Er zijn maar twee slechte uitkomsten:
ziekenhuisopname en overlijden.

Tot op de dag van vandaag ondersteund,
aanvaard of propageert de WHO…

vroegtijdige behandeling
van patiënten met accute Covid-19 niet.

Dat zou u iets moeten zeggen.

Dat zou een wake-up call
moeten zijn.

We gaan het derde jaar in hiervan.

Drie jaar hiervan.

En nog steeds niks van de WHO
om menselijk lijden te verminderen. Niks!

In feite zelfs inspanningen,
voor méér menselijk lijden.

Want de eerste golf was de ziekte.

En ik heb meermalen getuigd
voor de senaat van de VS,

dat de meerderheid van opnames en
doden volledig vermijdelijk waren,

voor de hoogst-risico patiënten
met vroegtijdige behandeling,

te beginnen met virusoïdale
neus-sprays en gorgelen…

en vervolgens intraveneuze en orale
medicijnen voor thuis,

om mensen
over de ziekte heen te brengen.

En toen kwamen de ‘vaccins’…..

Sinds 2021… hebben de ‘vaccins’
de wereldbevolking verwoest.

Twee derde van de wereldbevolking
heeft het ‘vaccin’ genomen.

In de VS laten studies zien, dat 75%
van de Amerikanen een ‘vaccin’ hebben genomen.

Gelukkig heeft 25% dat niet gedaan.

Ik was de enige openbare
(gezondheids)personage in de VS,

die die ‘vaccincs’ in twijfel trok
voordat ze uitgebracht werden.

En ik deed het zo hard als ik kon.

De Covid-19 ‘vaccins’ in de VS:
94% van de Amerikanen…

heeft een messengerRNA ‘vaccin’ genomen.

Het is de genetische code voor het potentiëel
dodelijke spike-eiwit-gedeelte van het virus.

Het was het slechtste idee ooit,
een genetische code te injecteren…

en ongeremde productie van een
potenIëel dodelijk eiwit toe te staan,

binnen het menselijk lichaam,
voor een ongecontoleerde tijdsduur.

Alles wat we geleerd hebben over dit ‘vaccin’
sinds het is uitgekomen, is afschrikwekkend.

Geen enkele studie toont aan, dat
messengerRNA wordt afgebroken,

want het wordt enkel
pseudo-geürinieerd.

Het is synthetisch materiaal
en kan niet afgebroken worden.

Geen enkele studie laat zien,
dat het het lichaam verlaat.

We hebben nu rapporten van Castro Yuda,
die aantonen dat de mRNA…

een maand lang circuleert.
Langer dan dat hebben ze niet gekeken.

We kunnen het spike-eiwit,
dat dodelijke eiwit van de ‘vaccins’,

in het menselijk lichaam vinden
na een ‘vaccinatie’,

en het blijft in elk geval
nog 6 maanden circuleert, als niet langer.

En na een nieuwe injectie
zijn dat nog eens zes maanden…

van nog meer mogelijk dodelijk eiwit
dat maar blijft circuleren.

In 3400 peer-reviewed manuscripten
is bewezen, dat het spike-eiwit…

vier belangrijke ziektedomeinen
veroorzaakt.

Eén ervan is hart- en vaatziekten,
hartontsteking of myocarditis.

Elke regelgevende instantie is het erover
eens, dat vaccins myocarditis veroorzaken.

Ik ben een cardioloog.

vóór COVID hebben we jarenlang
richtlijnen in de cardiologie gehad:

als er sprake is van myocarditis,
of deze nu symptomatisch is of niet,

kunnen mensen zich niet
te zwaar inspannen in de sport,

Dat zal een hartstilstand veroorzaken.

En toch injecteerden sportbonden
in heel Europa en de VS…

jonge mensen zonder medische noodzaak,
zonder klinische indicatie, met deze ‘vaccins’.

En we hebben een berg aan hartstilstand
bij jonge mensen gezien.

Als expert-cardioloog kan ik u vertellen:

deze hartstilstanden zijn te wijten aan het
Covid-19-‘vaccin’ totdat het tegendeel bewezen is.

Dat is gewoon zo.

Andere bewezen hart- en vaatziekten,
veroorzaakt door het vaccin zijn:

toename van atherosclerotische hart- en vaatziekten
en hartaanvallen of hartstilstand.

Posterieure orthostatische tachycardie, POTS,
of mensen die flauwvallen vanwege lage bloeddruk.

U kent de videos in de media
van mensen…

waarvan de één na de ander flauwvalt
zoals u nog nooit gezien had.

Dat is het ‘vaccin’,
totdat het tegendeel bewezen is.

Aortadissectie, boezemfibrillaties,
andere aritmieën…

en hartstilstand
zelfs bij afwézigheid van myocarditis…

zijn beschreven met de Covid-19-‘vaccins’.

Het cardiovasculaire domein
van schade in het menselijk lichaam…

als gevolg van het ‘vaccin’
is aanzienlijk.

Meer dan wat we ooit hebben gezien bij
cholesterol, hoge bloeddruk of diabetes.

Het tweede belangrijke domein zijn
neurologische ziekten en beroertes,

zowel ischemisch als hemorragisch.

Het Guillain Barre-syndroom: toenemende
verlamming, die tot de dood kan leiden,

en tot de dood hééft geleid
met mRNA ‘vaccins’.

wat toegegeven is door al onze
regelgevende instanties.

dunnevezelneuropathie, gevoelloosheid,
tintelingen, oorsuizen, hoofdpijn…..

Dat is heel gewoon.

Het derde belangrijke domein
zijn bloedstolsels.

Bloedstolsels zoals we
nog nooit eerder hebben gezien.

Het spike-eiwit
is het meest trombogene eiwit,

dat we ooit in de mensgeneeskunde
hebben gezien.

Het wordt gevonden in de bloedstolsels.
Het spike-eiwit veroorzaakt bloedstolsels.

Stolsels die groter en beter bestand zijn
tegen bloedverdunners…

dan we ooit in de mensgeneeskunde
hebben meegemaakt.

Ik heb patiënten, die
al twee jaar bloedstolsels hebben…

en lossen ze niet op met conventionele
bloedverdunners, vanwege deze ‘vaccins’

We kunnen ze niet uit het lichaam krijgen.

We kunnen het boodschapper-RNA of
het spike-eiwit niet uit het lichaam krijgen,

omdat het voortdurend geproduceerd wordt.

Vierde en laatste domein:
immunologische afwijkingen.

Door vaccins geïnduceerde trombocytopenie
en multisysteemontstekingsstoornissen…

zijn vroege acute syndromen,
die goed beschreven en gepubliceerd zijn.

Ze hebben hun eigen acroniemen, allemaal
goedgekeurd door de regelgevende instanties.

En jullie allemaal in de zaal en jullie allemaal
die online luisteren, vragen het zich af:

Ben ik het? Is het mijn familielid?
Is het mijn geliefde?

Wie is de volgende persoon,
die in gaat storten na het ‘vaccin’?

We hebben zelfs twee jaar na de prik
nog hartstilstand gezien. Twee jaar!

Ik ben de hoofdauteur
van het grootste autopsieonderzoek ooit…

naar de dood na ‘vaccinatie’
tegen Covid-19 in de hele wereld.

We doorzochten de literatuur,
600 artikelen, alle klinische bevindingen…

en we hebben ze beoordeeld
met hedendaagse kennisexperts…

op het gebied van pathologie
en klinische geneeskunde.

Onze conclusie is, dat…

73,9% van de sterfgevallen na ‘vaccinatie’
te wijten zijn aan het ‘vaccin’.

Ze zijn te wijten aan het ‘vaccin’.

In een tweede artikel,
waarvan ik de hoofdauteur ben,

als een myocarditis wordt vermoed,
is dat 100% van de keren.

Dat komt door het ‘vaccin’.

Geen Covid-“luchtwegaandoening”,
maar het ‘vaccin’!

En nu zien we een derde vals narratief.

Het eerste valse narratief was,
dat het virus niet te verdelgen is,

we moeten in lockdown blijven
en bang zijn.

Het tweede valse verhaal is:
“Neem het ‘vaccin’, het is veilig en effectief”.

Het derde valse verhaal is nu:

“Het is niet het ‘vaccin’, dat deze
problemen veroorzaakt, het is Covid.”

“Het is (long) Covid van 2020, die nu
deze problemen in 2023 veroorzaakt.”

Trap niet in dat valse narratief.

De medische literatuur
is ondertussen overtuigend.

Er wordt voldaan aan de
Bradford Hill-criteria voor causaliteit.

De ‘vaccins’ veroorzaken
deze enorme ziektegolf.

Dus zou u het kunnen zijn
of een familielid?

Hierover nog een paar
belangrijke rapporten ter afsluiting.

Eén is van Schmelling en collega’s
uit Denemarken.

Het blijkt dat ongeveer 30% van de mensen,
die een ‘vaccin’ hebben gehad,

geen bijwerkingen heeft. Niets!
Zelfs geen pijnlijke arm.

Niet eens het gevoel,
dat er iets gebeurd is met de injectie.

Het lijkt erop dat het goed gaat
met die mensen, voor altijd!

Alsof ze geen injectie hebben gehad.

De gegevens zijn hetzelfde
in de VS en ons VAERS systeem.

De tweede groep bestaat uit
ongeveer 70% van de individuen…

en ze hebben slechts matige
bijwerkingen en wat problemen,

maar het lijkt niet echt ernstig te zijn.

En dan is er nog een kleine derde groep,
4,2% in de gegevens van Schmelling.

En dat rijst de pan uit.

Myocarditis, hartstilstand, bloedstolsels,
hemorragische beroerte, handicap…..

en plotseling overlijden thuis in bed.

En de gegevens zijn hetzelfde
in de VS.

4,2% van de mensen in Europa
verkeert momenteel in de problemen.

Omdat ze de pech hadden een partij
met een hoog risico te krijgen.

In de VS zijn volgens onze CDC V SAFE-data,
(zelf-gerapporteerde data),

10 miljoen Amerikanen, dat is 7,7%
zo ziek geworden door de prik,

dat ze naar het ziekenhuis moesten
om behandeld en/of opgenomen te worden.

Uit een onderzoek van Zogby,
dat ongeveer een jaar geleden werd gehouden,

bleek bij een grote representatieve
steekproef in de VS, dat…

15% van degenen die een ‘vaccin’ kreeg,
nu één of ander medisch heeft.

Dus nogmaals, 4,2%, 7,7%, 15%
dat is de halfschaduw.

Dat is het Venn-diagram waar jullie allemaal
in betrokken zijn voor de berekening.

Wat is de weg voorwaarts?

De weg voorwaarts is duidelijk,
dat niemand nog een prik neemt.

Niemand.

Nu heeft de Wereldraad voor Gezondheid,
een multinationale en op bewijs gebaseerde…

organisatie van artsen en zorgverleners,
op 11 juni 2022…

een geneesmiddelenbewakingsrapport uitgebracht
waarin 39 veiligheidsdatabases zijn onderzocht,

waaronder de WHO VisiSafe,
de EMA-databases en en de VS databases.

En hun conclusie was om alle
Covid-19-‘vaccins’ van de markt te halen,

vanwege het overmatige risico op overlijden.
Overmatige risico op overlijden!

Op 7 december 2022, was ik mede-moderator
van een sessie in de Amerikaanse Senaat…

en ons panel van deskundigen
in de Amerikaanse Senaat trok de conclusie,

dat alle COVID-19-vaccins
van de markt moeten worden gehaald.

Allemaal!
Geen nieuwe boosters.

Vervolgens kwam op 23 maart 2023 de
Association of American Physicians and Surgeons,

een op feiten en consensus gebaseerde
organisatie, net als de twee anderen,

ook tot de conclusie, dat we de ‘vaccins’
van de markt moeten halen.

Dus ik laat u weten, dat de Covid-19-‘vaccins’
en al hun nakomelingen en toekomstige boosters…

niet veilig zijn voor menselijk gebruik.

Ik smeek u, als bestuursorgaan, EMA,
het Europees Geneesmiddelenbureau,

om alle druk uit te oefenen en gepaste urgentie
om de Covid-19-‘vaccins’ van de markt te halen.

In de VS gaat het per jurisdictie, mogelijk
per staat om ze van de markt te halen,

als de federale overheid dat niet zelf doet.

Dit staat te gebeuren,
het gaat over de hele wereld gebeuren…

maar de WHO staat achter deze ‘vaccins’.

Ze zijn veel meer een probleem
dan een hulp voor de Europese Unie.

En ik geloof dat de EU, de VS
en alle belangrijke belanghebbenden…

zich in feite volledig uit de WHO
moeten terugtrekken…

en de WHO aan haar eigen streven
over te laten,

zonder dat ze enige jurisdictie
en geen enkele zeggenschap hebben…

over wat wij doen in de gezondheidszorg.

WHO zal nooit zeggenschap hebben…

over wat ik doe als behandelaar
met de patiënten in mijn praktijk.

Ik ben Dr. Peter McCullough.
Hartelijk dank dat ik hier mocht zijn.

Ondertitels met ♥
Agenda2029.is

 

[Total: 0 Average: 0]