MEGA, Make Europa Great Again (= een Gemeenschap!) (IT)

Achtergrond en gevolgen van het Verdrag van Maastricht 30 jaar later – Fabio Sarzi Amadè (IT)

Hoe de Europese droom van een harmonieuze leefomgeving voor het volk gedegradeerd werd tot niet meer dan een suffe markt voor hebzuchtige banken en bedrijven na het Verdrag van Maastricht, toen het in feite ophield een Gemeenschap te zijn, zowel in naam als in ideologie.

Maar juist nu, sinds de zogenaamde Covid pandemie, wanneer de machten van de wereld de genadeslag willen toedienen voor deze “Grote Reset” die ze zich hebben voorgesteld, worden veel mensen wakker en nemen ze het concept van Gemeenschap weer op en de bereidheid om terug te keren naar onze natuurlijke menselijke essentie in plaats van naar een Europa vol kunstmatigheid en “slimme” dingen.

Mogelijk zullen we dit terugzien in de uitslag van de komende Europese verkiezingen van 2024. Het zou wel eens de Grote VRIJHEID voor de mensen kunnen worden, die zou kunnen leiden tot MEGA: Make Europe Great Again (= een Gemeenschap). En deze keer misschien zelfs wel echt.

 

[Total: 0 Average: 0]